Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 10.12.2015

Záverečná konferencia Operačného programu Informatizácia spoločnosti


 
V priestoroch hotela Bôrik sa v stredu, 9. decembra 2015 uskutočnila Záverečná konferencia Operačného programu Informatizácia spoločnosti.
 
Úvodné slovo mal Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorý poďakoval všetkým zúčastneným za odvedenú prácu.  Kriticky však  zhodnotil niektoré aspekty implementácie. Na jeho slová nadviazal generálny riaditeľ sekcie operačných programov  Úradu vlády Slovenskej republiky Peter Kostolný.
 
V ďalších príhovoroch hodnotili predstavitelia sprostredkovateľských orgánov jednotlivé prioritné osi: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb,Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry či  Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu. K téme sa vyjadrili aj ďalší hostia: Lukáš Lukáč z Ministerstva financií SR, Ing. Jaroslav Mendel z  Ministerstva kultúry SR a Rastislav Janota, generálny riaditeľ  Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby. Záverečné slovo mal Igor Fecenko z DG REGIO Európskej komisie. Na konferencii boli tiež odprezentované niektoré služby a produkty, ktoré sa mohli realizovať vďaka Operačnému programu Informatizácia spoločnosti – predstavili ich jednotliví prijímatelia eurofondov, ako Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo vnútra SR, Mesto Košice, Dátové centrum obcí a miest, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo financií SR.
 
Účastníci konferencie si v predpremiére pozreli  aj dokumentárny film Digitálna galéria, ktorý patrí do série šiestich dokumentárnych filmov o digitalizácii nášho kultúrneho dedičstva.