Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu

Zdigitalizované objekty z OPIS


V rámci prioritnej osi 2 Operačného programiu Informatizácia spoločnosti sa pozornosť sústredí na zachovanie nášho národného a kultúrneho dedičstva. Digitalizáciou publikácií, výtvarného umenia, architektonických pamiatok, či audiovizuálnej tvorby sa nielen zabráni ich znehodnoteniu, ale budú sa môcť využívať napríklad aj v pedagogických a bádateľských procesoch.


Ak ste milovníkom kníh, novín a časopisov určite navštívte stranku www.dikda.eu. Už teraz tu nájdete množstvo publikácií, ktoré majú jednu črtu spoločnú - všetky spĺňajú kritérium slovacikálnosti, teda ich autorom je Slovák, vyšli na území Slovenska a pod.


Pre obdivovateľov výtvarného umenia je momentálne k dispozícii viac ako 16 tisíc zdigitalizovaných výtvarných diel a umenia na stránke www.webumenia.sk.
14537