Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 15.01.2014

Zapoj sa a vyhraj


Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor informovanosti a publicity, v spolupráci so Zastúpením Európskej Komisie v SR/ Representation of the European Commission in Slovakia, vyhlasuje súťaž s názvom „Ako pomohli eurofondy môjmu okoliu“. Súťaž je určená študentom stredných a vysokých škôl, a svojím obsahom je zameraná na už uskutočnenú pomoc z prostriedkov EÚ.

Táto súťaž bude prebiehať od 15. januára do 15. marca 2014.

Súťaží sa v jedinej kategórií - VIDEO SPOT
VIDEO SPOT

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti všetkých stredných a  vysokých škôl zo Slovenskej republiky. Táto kategória súťaže je zameraná na individuálnom audiovizuálnom spracovaní a originálnom zviditeľnení finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v regiónoch.
·         Počet prihlásených prác od jedného autoraje limitovaný na jeden originálny audiovizuálny spot alebo sériu spotov s jednotnou témou.
·         Rozsah zasielaných prác: maximálne 60 sekúnd, alebo séria troch spotov.
·         Povolené formáty: Mini – DVDVCam - BetaCam
·         Okrem toho bude nevyhnutné zaslať 2 kópie Master vo formáte DVD. Zároveň organizátor vyžaduje, aby k videu bola priložená verzia reklamného videa pre internet, ktorá môže byť realizovaná v jednom z nasledujúcich formátov: Macromedia Flash, Real Video, Windows Media Video , AVI a DIVX.

 Viac informácií je uvedených v štatúte súťaže, ktorý je umiestnený na stránke http://www.nsrr.sk/.

Príspevky spolu s prihlasovacím formulárom môžu študenti  posielať do 15. marca 2014 na poštovú adresu:

Úrad vlády SR
Odbor informovanosti a publicity
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
 
Obálku je potrebné označiť heslom: Neotvárať - Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu - Kategória VIDEO SPOT