Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 25.06.2015

Všetko o informatizácii verejnej správy na konferencii iDEME 2015


Bratislava - Bôrik, 25.6.2015

Dnes dopoludnia sa za začal už 8.ročník Odbornej konferencie o informatizácii verejnej správy iDEME 2015. Viac ako 200  účastníkov privítal prezident spoločnosti Partnerstvá pre prosperitu  Milan Ištván, organizátor podujatia. Úvodný príhovor mal Peter Kostolný, generálny riaditeľ sekcie operačných programov Úradu vlády Slovenskej republiky.  Prítomných pozdravil aj v mene vedúceho úradu vlády, ktorý prevzal nad podujatím záštitu: "Sme tu dnes preto, aby sme priniesli pozitívne správy o tom, čo sme už v informatizácii spoločnosti urobili, ale aj o tom, čo všetko nás ešte čaká. Teším sa nielen na konkrétne príklady z praxe, ale najmä na diskusiu s odbornou verejnosťou, ktorú vy, účastníci konferencie, reprezentujete."

V úvodnej prezentácii predstavil Peter Kulich, projektový manažér ITMS z úradu vlády novú, už 3.generáciu informačného systému týkajúceho sa manažmentu európskych štrukturálnych a investičných fondov a zdôraznil najmä jeho otvorenosť verejnosti.  Na redizajnovanej stránke www.itms.sk budú môcť záujemcovia o čerpanie eurofondov už čoskoro používať vynovený verejný portál, ktorý bude proaktívne prinášať informácie o jednotlivých operačných programoch, o výzvach, dôležitých termínoch a ďalších náležitostiach, ktoré záujemca musí splniť, aby bol úspešný. Na stránke užívateľ nájde  nielen zjednodušené nástroje na vyhľadávanie informácií, ale napríklad aj on-line žiadosť o nenávratný finančný príspevok.  Od jesene tohto roku sa súčasťou informačného systému ITMS2014+ stane aj praktická mobilná aplikácia.

Program konferencie iDEME2015 pokračuje ďalšími prezentáciami, napr. projektu DCOM - informatizácia samospráv na príklade žilinskej samosprávy. Popoludní o 13.tej hodine bude v centre pozornosti účastníkov konferencie Operačný program Informatizácia spoločnosti a bilancia jeho projektov v troch prioritných osiach. 

Súčasťou konferencie od cca 15.tej hodiny budú aj praktické ukážky fungovania elektronických služieb OPIS, ktoré okrem zástupcov NASESu, príspevkovej organizácie úradu vlády  predvedú aj zástupcovia jednotlivých rezortov - poskytovatelia už zaužívaných či nových e-služieb občanom.

Úrad vlády SR

RO OPIS

Fotogaléria