Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 04.03.2016

Vládny cloud


Cloud computing predstavuje alternatívny spôsob využívania informačno-komunikačných technológií. Výhoda cloudového riešenia vo verejnej správe spočíva v znižovaní nákladov na chod štátu zjednotením prostredia pre prevádzku informačných systémov poskytujúcich elektronické služby, optimalizáciou využitia zdrojov, centralizáciou moderných technológií, čo umožní organizáciám sústrediť sa iba na ich kľúčové procesy a činnosti.

Na nasledujúcich stránkach tejto sekcie sa dozviete detailné informácie o zavádzaní cloud computingu vo verejnej správe na Slovensku, o doteraz vykonaných krokoch v podobe centralizácie a rozvoja dátových centier štátu, ako aj o  plánovaných a poskytovaných cloudových službách (typu IaaS, PaaS, SaaS) ponúkaných v rámci katalógu služieb.