Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 04.11.2015

Víťazi Cena ITAPA 2015


Víťazi Cena ITAPA 2015

ITAPA

Kategória Nové služby
1. miesto
Implementácia elektronickej identifikačnej karty (eID). Zadávateľ: Ministerstvo vnútra SR, riešiteľ: HEWLETT-PACKARD SLOVAKIA.
2. miesto
Virtuálna registračná pokladnica. Finančné riaditeľstvo SR.
3. miesto
Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Zadávateľ: MPSVaR SR, riešiteľ: SOFTEC, SEVITECH a IBM.

Špeciálne uznanie
KomposyT- Zadávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, riešiteľ: M7 a VNET.
Ministerstvo kultúry SR za aktívny prístup, vytrvalé a technicky náročné úsilie pri digitalizácii národného kultúrneho dedičstva.


Kategória Zlepšovanie procesov
1. miesto
Elektronizácia služieb matriky. Zadávateľ: Ministerstvo vnútra SR, riešiteľ: spoločnosť DITEC.
2. miesto
ePobočka. Zadívateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, riešiteľ: ASSECO CENTRAL EUROPE.
3. miesto:
Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO). Zadávateľ: Ministerstvo spravodlivosti, riešiteľ: ICZ SLOVAKIA.

Špeciálne uznanie
Projekt ITMS2014+. Zadávateľ: Úrad vlády SR , riešiteľ: ATOS IT SOLUTION a AXON PRO.
RESS – Videokonferencie. Zadávateľ: Ministerstvo spravodlivosti SR, riešiteľ: bit-STUDIO a SOITRON.


Mimoriadna cena ITAPA
Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a sprístupových komponentov I. a II. Zadávateľ: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby SR, riešiteľ: GLOBALTEL.


Cena Rádia Slovensko
Elektornické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Zadávateľ: Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, riešiteľ: SOFTEC, SEVITECH, IBM SLOVENSKO.