Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 18.06.2015

Už o týždeň konferencia iDEME OPIS 2015


ideme2015
Už o týždeň sa v Bratislave uskutoční ôsmy ročník odbornej konferencie iDEME (Informatizácia až po dediny a mestá), ktorá je venovaná informatizácii verejnej správy. Hlavnou témou bude prezentácia nových elektronických služieb verejnej správy, ktoré vznikli s podporou Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). Podujatie 25.júna 2015 organizujú občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) a Riadiaci orgán OPIS. Spoluorganizátorom je DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), realizátor národného projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM). Záštitu nad konferenciou prevzal Úrad vlády SR.
 
            Ako informoval organizátor konferencie, prezident PPP Milan Ištván, týmto podujatím chcú aktívne prispieť k popularizácii eGovernmentu na Slovensku, preto vytvorili vybraným poskytovateľom elektronických služieb priestor na ich odprezentovanie pred odbornou verejnosťou a médiami.
            Odprezentovaná bude aj súčasná prevádzka Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk a jeho výzvy pre najbližšie obdobie. ÚPVS dnes poskytuje 157 elektronických služieb od 8 inštitúcií verejnej správy, 347 zaregistrovaných elektronických formulárov, takmer 5,5 milióna elektronických schránok. Rastie aktívne využitie spoločných modulov ÚPVS.
Zahraničný hosť konferencie, Huibert Steegeling vo svojom príspevku odprezentuje Program modernizácie procesov a IKT mesta Utrecht v Holandsku. Poinformuje o reorganizácii, prechode z decentralizovaného na centralizovaný model a včlenení Enterprise Architektúry do organizácie magistrátu. Prinesie správu o skúsenostiach so štartom práce s architektúrou a použitím architektonického rámca TOGAF ako aj príklady inovácií, pri ktorých tvorbe zohrala architektúra podstatnú úlohu. V závere zhrnie hodnotu, ktorú priniesla Enterprise Architektúra do procesu holistickej modernizácie správy a organizácie mesta Utrecht.
Jozef Benčík, zo spoločnosti SAS, ktorá je lídrom v oblasti odhaľovania podvodov predstaví riešenie SAS Fraud Framework, používané v bankách, v poisťovniach, u telekomunikačných operátorov, ale aj v oblasti bezpečnostných zložiek a v inštitúciách spravujúcich verejné financie. J.Benčík sa zamerá na možnosti a aplikáciu riešenia na odhaľovanie podvodov v oblasti dotačných a grantových podvodov.
            Striebornými partnermi konferencie sú spoločnosti ALITER Technologies, AXASOFT a SAS Slovakia. Partnermi sú BiZZdesign, SEVITECH a CORAgeo. Mediálnymi a obsahovými partnermi sú Fórum pre komunikačné technológie, SITA, ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA a Výskumný ústav spojov, n.o., Banská Bystrica.
 
            Program konferencie a link na registráciu nájdete na stránke www.ideme.net.