Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 05.02.2014

Usmernenie prijímateľa k spôsobu predkladania dokumentácie z verejného obstarávania na administratívnu kontrolu verejného obstarávania


Z dôvodu problémov pri predkladaní dokumentácie z verejného obstarávania a v záujme urýchlenia procesu administratívnej kontroly verejného obstarávania, RO OPIS vydáva usmernenie, ktoré mení a upravuje proces predkladania dokumentácie na výkon administratívnej kontroly verejného obstarávania: