Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 12.11.2015

Usmernenie k zásuvným modulom vo webových prehliadačoch


MF SR vzhľadom na viaceré významné zmeny v oblasti webových prehliadačov vypracovalo usmernenie, ktoré  informuje o aktuálnom stave rozhraní pre zásuvné moduly vo webových prehliadačoch a zároveň usmerňuje správcov obsahu ohľadom súvisiacich povinností vyplývajúcich z Výnosu o štandardoch pre ISVS.
Usmernenie nájdete v časti Štandardy pre IS VS.