Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 10.09.2015

TASR na novom webe uverejní aktualizované kolekcie archívnych fotografiíTlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) ukončila k 30. júnu digitalizáciu svojho archívu. Na tento účel sa z eurofondov prefinancovalo 1,66 milióna eur.
      "Je to vzorový projekt tak z pohľadu realizácie, termínov i kvality prevedenia. Na tomto konštatovaní sa oficiálne i neoficiálne zhodli rôzni predstavitelia kontrolných skupín, ktoré ho preverovali v štandardných kontrolách," uvádza sa v správe o činnosti TASR za 1. polrok 2015, s ktorou dnes oboznámil poslancov parlamentného mediálneho výboru člen Správnej rady TASR Richard Kvasňovský.
      Zdigitalizovalo sa 1.536.200 objektov. Až 90 percent z tohto množstva si verejnosť môže pozrieť prostredníctvom prezentačného a vyhľadávacieho rozhrania vtedy.tasr.sk. Agentúra pripravuje tiež web vtedy.sk, ktorý bude na základe archívnych fotografií a správ vytvárať aktualizované kolekcie.
      V prvom polroku portály Teraz.sk a Tablet.TV pokračovali v trende rastu počtu návštevníkov. Každý mesiac od januára do mája zaznamenali nový historický rekord v návštevnosti. Podľa údajov Gemius.sk navštívilo za prvých šesť mesiacov tohto roka spolu portály Teraz.sk 5.935.907 návštevníkov. Za celý uplynulý rok to bolo 3.739.548 návštevníkov.
      Tablet.TV zase priniesla najviac živých prenosov zo všetkých médií. Z politických tlačoviek bolo 34 vládnych a ministerských a 141 tlačových konferencií a brífingov opozičných a mimoparlamentných strán.
      Agentúra do konca júna vydala 143.034 multimediálnych správ. Súhrnné náklady dosiahli výšku 3.441.685 eur a celkové výnosy 3.598.071 eur, prvý polrok tak ukončila so ziskom 156.386 eur.

Cieľom projektu Digitalizácia archívu TASR bolo zachovanie a sprístupnenie národného kultúrneho bohatstva archívu TASR a článkov dokumentujúcich dôležité udalosti z novodobej histórie Slovenskej republiky.

TASR sprístupňuje dominantnú časť objektov pre verejnosť, na vedecké a študijné účely. Objekty ponúkame v kvalitnom a vysokosofistikovanom vyhľadávacom a editačnom prostredí. Systém sa priebežne aktualizuje, prebieha postprocesing, dopĺňanie a skvalitňovanie archívnych obsahov.

VSTUP DO DIGITÁLNEHO ARCHÍVU: VTEDY.TASR.SK

Predmetom digitalizácie boli negatívy (575 000 kusov), archívne fotografie (60 000), diapozitívy (8000), mikrofiše (205 000), popisy k fotografiám (90 000 strán), agentúrne správy (250 000), novinové články a tematické databázy (438 000).

Výsledkom je vyše 1 500 000 zdigitalizovaných objektov.

PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ TASR:
"Digitalizácia archívov TASR je naším vkladom k 20. výročiu vzniku samostatnej TASR. Projekt je spoločensky mimoriadne užitočný, a to nielen pre médiá, širokú verejnosť, ale i na vzdelávacie a výskumné účely. Ide o zložitý proces digitalizácie a spájania fotografií s popismi a zápisom metadát. Myslím, že sme pripravili kvalitný projekt. Teší ma, že máme kvalitnú a konštruktívnu kooperáciu so zainteresovanými zložkami, hlavne so sprostredkovateľským orgánom Ministerstva kultúry SR."

Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR, resp. ERDF - European Regional Development Fund) je jedným zo štrukturálnych fondov, ktorý rozvíja sociálnu a ekonomickú kohéziu EÚ. EFRR je efektívnym nástrojom regionálnej politiky, ktorý využíva finančné prostriedky Európskych spoločenstiev s primárnym cieľom zredukovať ekonomické a sociálne rozdiely medzi bohatými a chudobnejšími regiónmi EÚ. Jeho úlohou je prispievať k zmenšovaniu rozdielov v úrovni a miere rozvoja rôznych regiónov, v ktorom najviac znevýhodnené regióny zaostávajú.