Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 01.06.2011

Seminár pre žiadateľov národných projektov PO2 OPIS


Dňa 1. júna 2011 sa v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutočnil seminár pre žiadateľov národných projektov zameraných na digitalizáciu pre Prioritnú os 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Seminár otvorila generálna riaditeľka Sprostredkovateľského orgánu Ministerstva kultúry SR pre OPIS Ing. Eleonóra Andreanská, ktorá účastníkov informovala o aktuálnej situácii v implementácii projektov Prioritnej osi 2 OPIS. Účastníci boli oboznámení s dokumentmi, ktoré je potrebné predložiť pri Žiadosti o nenávratný finančný prostriedok. Záver programu bol venovaný prednáške Mgr. Mareka Čaneckého z Riadiaceho orgánu pre OPIS k verejnému obstarávaniu a prednáške Ing. Mariána Brunna z Centrálneho koordinačného orgánu k finančnej analýze projektov.