Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 13.11.2013

Rok 2014 bude rokom spúšťania elektronických služieb


Operačný program Informatizácia spoločnosti počas druhého dňa  Medzinárodného kongresu ITAPA v Bratislave predstavil ďalšie nové elektronické služby a zdigitalizovanú časť nášho kultúrneho dedičstva.

Na dnešnej  tlačovej konferencii generálny riaditeľ Riadiaceho orgánu OPIS Norbert Molnár uviedol, že v súčasnosti je k dispozícii hneď niekoľko elektronických služieb. Ide o služby Národného kontrolného úradu šetriace kapacity kontrolórov, o služby Úradu pre verejné obstarávanie, ktorého elektronické verejné obstarávanie využíva čoraz viac obstarávateľov aj podnikateľov a v neposlednom rade sú to služby Štatistického úradu SR , ktorého Integrovaný volebný informačný systém sa nedávno osvedčil ako plnohodnotná elektronická služba šetriaca čas aj finančné prostriedky. V pilotnej verzii je momentálne aj elektronická služba Úradu geodézie, kartografie a katastra na web stránke www.geoportal.sk . Jej cieľom je bezplatne poskytovať  tak verejnej správe, ako aj širokej verejnosti verifikované a autorizované mapové podklady, ktoré pochádzajú z dôveryhodného zdroja. Tieto služby budú čoskoro integrované prostredníctvom na Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk. )

Medzi úspechy tohto roku patrí aj úplná pripravenosť Ústredného portálu verejnej správy, známejšieho pod názvom web stránky www.slovensko.sk. Podľa slov  generálneho riaditeľa Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby Ivana Ištvánffyho je realizácia portálu ÚPVS plne v súlade so zákonom.  V priebehu nasledujúceho obdobia tak budú mať možnosť realizátori projektov na tento portál nasadiť nové elektronické služby, ako napríklad, elektronická schránka s využitím „eID“ a ďalšie.

Samostatný diskusný panel bol venovaný v priebehu druhého dňa aj digitalizácii nášho kultúrneho dedičstva. Do roku 2015 bude zdigitalizovaných niekoľko sto tisíc artefaktov z oblasti umenia, národných kultúrnych pamiatok, audiovizuálnych a písaných diel. Účastníkom kongresu boli predstavené detailne dva projekty, a to projekt Digitálnej galérie a Digitálnej audiovízie. Obidva projekty majú za sebou viac ako tretinu z plánovaného počtu digitalizácie objektov. Zatiaľ čo digitálna galéria má niektoré zdigitalizované diela už sprístupnené na web stránkach www.digitalnagaleria.sk alebo www.webumenia.sk, projekt Digitálnej audiovízie spustí projekt cinema.sk v priebehu prvého polroku roka 2014. V rámci rozsiahlej diskusie zaujímali účastníkov konferencie aj autorské práva v súvislosti so šírením zdigitalizovaných diel. Ministerstvo kultúry SR už v tejto súvislosti pripravuje novelu tzv. autorského zákona, ktorá by mala danú skutočnosť reflektovať a umožniť tak inštitúciám, aby využívali zdigitalizované dedičstvo v súlade so zákonom.
Fotogaléria