Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 04.11.2015

Roadshow 2015 Oznam


Pozvanakkonfren

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Centrálny koordinačný orgán v snahe pozitívneho ovplyvnenia stavu a vývoja implementácie prostriedkov zo štrukturálnych fondov na Slovensku realizuje, organizuje a podporuje rôzne aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia verejnosti o príspevku Európskej únie na Slovensku. Medzi tieto aktivity patrí aj aktivita Roadshow 2015.

Kampaň Roadshow 2015  je určená pre dve cieľové skupiny a to pre stredoškolskú mládež ( študentov 3. ročníkov stredných a stredných odborných škôl) a pre prijímateľov, resp. potenciálnych prijímateľov pomoci z EŠIF.
Súčasťou aktivity budú regionálne konferencie a putovná výstava, ktoré sa  budú konať  v 8 krajských slovenských mestách – Banská Bystrica, Košice, Prešov, Žilina, Trnava, Nitra, Bratislava a Trenčín. Regionálne konferencie  budú obsahovo zamerané na prezentáciu nového programového obdobia 2014-2020, predstavenie strategických a programových dokumentov a operačných programov zástupcami jednotlivých riadiacich orgánov. Súčasťou aktivity je otvorenie putovnej výstavy, ktorá bude obsahovať zbierku fotografií spolu s multimediálnou prezentáciou zameranou na výsledky úspešne implementovaných projektov končiaceho programového obdobia 2007-2013.   
V prílohe nájdte aj draft - dátumy ,mestá a hotely ,kde sa budú konferencie konať. Kapacita ,teda počet účastníkov je plánovaný na 80 ľudí.

Program konferencie operačné programy
UV SR Roadshow PLAN HOTELY KONFERENCIE