Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 17.09.2015

Projekt Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk nominovaný v súťaži o IT projekt roka 2015
Digital Visions a ITAS - IT Asociácia Slovenska každoročne organizuje výročné podujatie slovenského priemyslu informačných technológií a telekomunikácií - odbornú konferenciu IT SUMMIT a slávnostný večer IT GALA 2015, na ktorom sa odovzdajú prestížne ocenenia IT OSOBNOSŤ, IT FIRMA, IT PRODUKT a IT PROJEKT roka. Ceny udeľuje neformálne združenie slovenských žurnalistov a členov profesijných združení v oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Tradícia udeľovania týchto prestížnych ocenení pokračuje už pätnásty rok.
      V kategórii IT PROJEKT bol tento rok nominovaný aj projekt Elektronické služby spoločných modulov a prístupových komponentov - www.slovensko.sk, ktorého realizátorom je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) - príspevková organizácia Úradu vlády SR. Projekt Ústredného portálu verejnej správy umožňuje zrýchlenie, zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie občanov ako i podnikateľských subjektov s úradmi, orgánmi a inštitúciami verejnej správy. Občania a podnikatelia majú navyše vďaka nemu možnosť veľkú časť komunikácie riešiť cez internet prostredníctvom jediného prístupového miesta. Na www.slovensko.sk je v súčasnosti možné využívať 278 služieb, ktoré pokrývajú 26 okruhov životných situácií.
      IT SUMMIT 2015 sa uskutoční 1. 10. 2015 v hoteli GateOne v Bratislave a IT GALA 2015 v rovnaký deň v Starej tržnici v Bratislave.
      Cieľom podujatia je zhodnotiť odborné a manažérske úsilie osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, oceniť najvýznamnejšie projekty a produkty, realizované v danom roku. Odborná komisia zostavila aj tento rok širšiu nomináciu viac ako 200 osobností, firiem, produktov a projektov z oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Na základe údajov z informačných dotazníkov porota hlasovaním zostavila užšie nominácie piatich osobností, piatich firiem, piatich produktov a piatich projektov bez určenia poradia.