Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 25.09.2015

Program konferencie JEDNOTNÝ DIGITÁLNY TRH: PRÍLEŽITOSTI PRE SLOVENSKO


Program konferencie
 
JEDNOTNÝ DIGITÁLNY TRH:  PRÍLEŽITOSTI PRE SLOVENSKO
 
 
Dátum: 28. september 2015
Miesto: Hotel Bôrik, Bratislava
Organizátori: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Úrad vlády SR – RO OPIS
Pod záštitou podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča
 
Program:
 
8:00 – 9:00  Príchod a registrácia účastníkov
 
9:00 – 10:00 Uvítanie
 
Peter KOSTOLNÝ, generálny riaditeľ Sekcie operačných programov, Úrad vlády Slovenskej republiky
 
Maroš ŠEFČOVIČ, podpredseda Európskej komisie (video-príhovor)
 
Úvodné prejavy
 
Dušan CHRENEK, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
 
Robert REDHAMMER, rektor Slovenskej technickej univerzity
 
10:00 – 10:45  Panelová diskusia na tému zavádzanie širokopásmového pripojenia  
 
Horia Nicolae TICAU, Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie (DG CNECT)
Norbert MOLNÁR, vedúci služobného úradu, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Rastislav JANOTA, generálny riaditeľ NASES
Lukáš LUKÁČ, riaditeľ odboru programov rozvoja informačnej spoločnosti, Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 
10:45  – 11:15 Coffee break
 
11:15 – 12:30  Panelová diskusia na tému revízia pravidiel v sektore elektronických komunikácií
 
Rastislav LUBY, Európska komisia, DG CNECT
Vladimír KEŠJAR, predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Slovenskej republiky
Viliam PODHORSKÝ, riaditeľ odboru elektronických komunikácií, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho vývoja Slovenskej republiky
Pavol LANČARIČ, generálny riaditeľ Orange Slovensko
Miroslav MAJOROŠ, generálny riaditeľ Slovak Telekom
Peter GAŽÍK, generálny riaditeľ O2 Slovakia
Martin MOSNÝ, výkonný riaditeľ Swan    
 
 
12:30 – 13:30 Obedová prestávka
 
 
13:30 – 14:45  Panelová diskusia na tému Inkluzívna e-spoločnosť, vrátane elektronickej verejnej správy a digitálnych zručností
 
Hlavný prejav
Juraj DRAXLER, Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 
Panel:
Marco MARSELLA, Európska komisia, DG CNECT
Mário LELOVSKÝ, prezident ITAS
Pavel BOJŇANSKÝ, generálny riaditeľ informatizácie spoločnosti, Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 
14:45 – 15.00 Coffee break
 

 
15:00 – 16:15  Panelová diskusia na tému start-upy, malé a stredné podniky, inovácie a prístup k financovaniu
 
Hlavný prejav
Vazil HUDÁK, Minister hospodárstva Slovenskej republiky
 
Panel:
Viorel PECA, Európska komisia, DG CNECT
Ivan ŠTEFUNKO, predseda predstavenstva Neulogy, a.s.
Zuzana NEHAJOVÁ, generálna riaditeľka sekcie inovácií a podnikateľského prostredia, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Roman ČMELÍK, riadiaci partner, Limerock Fund Manager
 
16:15 Záverečné poznámky Aleš FIALA, Európska komisia, DG CNECT