Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 17.06.2009

Príručky na uplatňovanie HP RP v ŠF v progr.obd. 2007-2013