Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 11.08.2015

Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok


Príručka pre žiadateľa je povinný dokument vo vzťahu k žiadateľovi a je tiež povinnou súčasťou každej výzvy, v ktorom žiadateľ nájde informácie o tom, ako môže získať nenávratný finančný príspevok (ďalej len NFP) na financovanie kvalitného projektu.

Účelom príručky pre žiadateľa je poskytnúť všetky potrebné informácie o tom, čo, ako a kedy má žiadateľ o NFP vykonať, aby mohol vypracovať, predložiť a zrealizovať projekt, kofinancovaný zo zdrojov Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Príručka popisuje procesy a dokumenty projektového cyklu z pohľadu žiadateľa.
 

procesy a dokumenty projektového cyklu z pohľadu žiadateľa.

Cieľ príručky:

Jasnou a prehľadnou formou poskytnúť žiadateľom informácie, potrebné pre získanie NFP na projekty. Sú to informácie podstatné pre predloženie dobrého projektu, jeho úspešnú realizáciu a tým naplnenie stratégie informatizácie spoločnosti, definovanej v OPIS.

Hlavnou cieľovou skupinou, ktorej je príručka určená, sú žiadatelia o NFP z OPIS v programovom období 2007-2013, teda:

  1. organizácie verejnej správy
  2. pamäťové a fondové inštitúcie
  3. verejno-súkromné partnerstvá

Uvedená príručka je otvoreným dokumentom, ktorý bude dopĺňaný podľa skúseností a odoziev z implementačného procesu.  

Príručka pre žiadateľa o NFP bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) a nadobudla účinnosť dňa 8.8.2015

pdfPríručka pre žiadateľa OPIS PO1 v13.0 (1348 kB)

zipprílohy k príručke pre žiadateľa OPIS PO1 v13.0 (10478 kB)

Príručka pre žiadateľa o NFP bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) a nadobudla účinnosť dňa 3.2.2015

pdfPríručka pre žiadateľa OPIS PO1 v12.0 (1410 kB)

zipprílohy k príručke pre žiadateľa OPIS PO1 v12.0 (11794 kB)

Príručka pre žiadateľa o NFP bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) a nadobudla účinnosť dňa 1.11.2014

pdfPríručka pre žiadateľa OPIS PO1 v11.0 (1435 kB)

zipprílohy k príručke pre žiadateľa OPIS PO1 v11.0 (12582 kB)

Príručka pre žiadateľa o NFP bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) a nadobudla účinnosť dňa 19.2.2014

pdfPríručka pre žiadateľa OPIS PO1 v10.0 (1404 kB)

zipprílohy k príručke pre žiadateľa OPIS PO1 v10.0 (8583 kB)

Príručka pre žiadateľa o NFP bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) a nadobudla účinnosť dňa 7.8.2013

pdfPríručka pre žiadateľa OPIS PO1 v9.0 (1394 kB)

zipprílohy k príručke pre žiadateľa OPIS PO1 v9.0 (8618 kB)

Príručka pre žiadateľa o NFP bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) a nadobudla účinnosť dňa 5.4.2013

pdfPríručka pre žiadateľa OPIS PO1 v8.0 (1270 kB)

zipprílohy k príručke pre žiadateľa OPIS PO1 v8.0 (8583 kB)

Príručka pre žiadateľa o NFP bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) a nadobudla účinnosť dňa 13. 10. 2012

pdfPríručka pre žiadateľa OPIS PO1 v7.0 (1405 kB)

zipprílohy k príručke pre žiadateľa OPIS PO1 v7.0 (9319 kB)

Príručka pre žiadateľa o NFP platná od 01. 08. 2012

pdfPríručka pre žiadateľa OPIS PO1 v6.0 (1233 kB)

zipprílohy k príručke pre žiadateľa OPIS PO1 v6.0 (10968 kB)

Príručka platná do 31. 07. 2012

pdfPríručka pre žiadateľa OPIS PO1(1744 kB)

zipprílohy k príručke pre žiadateľa OPIS PO1(3491 kB)

Príručka platná do 21. 02. 2012

pdfPríručka pre žiadateľa OPIS PO 1 (1756 kB)

zipprílohy k príručke pre žiadateľa OPIS PO1(5049 kB)

Príručka platná do 28. 11. 2011

pdfPríručka žiadateľa OPIS PO1 (1569 kB)

zipprílohy k príručke pre žiadateľa OPIS PO1

Príručka platná do 22. 06. 2011:

pdfPríručka žiadateľa OPIS PO1 (1505 kB)

Príručka platná do 31. 03. 2010:

pdfPríručka žiadateľa OPIS PO1 (1087 kB)

 

Príručka pre žiadateľa o NFP (PO3) bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) a nadobudla účinnosť dňa 8.8.2015

pdfPríručka pre žiadateľa OPIS PO3 v7.0 (1166 kB)

zipprílohy k príručke pre žiadateľa OPIS PO3 v7.0 (5634 kB)

Príručka pre žiadateľa o NFP (PO3) bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) a nadobudla účinnosť dňa 3.2.2015

pdfPríručka pre žiadateľa OPIS PO3 v6.0 (1154 kB)

zipprílohy k príručke pre žiadateľa OPIS PO3 v6.0 (5645 kB)

Príručka pre žiadateľa o NFP (PO3) bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) a nadobudla účinnosť dňa 1.11.2014

pdfPríručka pre žiadateľa OPIS PO3 v5.0 (1178 kB)

zipprílohy k príručke pre žiadateľa OPIS PO3 v5.0 (6488 kB)

Príručka pre žiadateľa o NFP (PO3) bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) a nadobudla účinnosť dňa 19.2.2014

pdfPríručka pre žiadateľa OPIS PO3 v4.0 (1157 kB)

 zipprílohy k príručke pre žiadateľa OPIS PO3 v4.0 (1751 kB)

Príručka pre žiadateľa o NFP (PO3) bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) a nadobudla účinnosť dňa 19.11.2013

pdfPríručka pre žiadateľa OPIS PO3 v3.0 (1191 kB)

zipprílohy k príručke pre žiadateľa OPIS PO3 v3.0 (1751 kB)


Publikované: 26.11.2007 / Aktualizované : 10.08.2015 /