Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu

Prioritná os 4


Prijímateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky

Prijímateľ: Ministerstvo financií SR


Prijímateľ: Ministerstvo kultúry SR

 

9408