Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 10.02.2016

PREDNÁŠKY: DIGITALIZÁCIA PAMIATKOVÉHO FONDU & VIRTUÁLNE VS. VIREÁLNE MÚZEUM


Prednášajúci Ing. Ladislav Dedík ArtD zo Studio 727 vo svojej prednáške prinesie zaujímavý pohľad na proces digitalizácie z perspektívy odborníkov, ktorí na nej pracovali a počas dvojročného obdobia zdigitalizovali vyše 1450 pamiatkových objektov. Ako sa vysporiadali s rozmanitosťou týchto objektov počnúc menšími pamätníkmi až po hrady, zámky a celé mestské pamiatkové rezervácie? Aké technológie sa pri digitalizácii využívali a do akej miery detailu umožnili objekt zosnímať? Ako sa tvorí prezentačná vrstva a aké sú vlastne ďalšie možnosti využitia výsledkov digitalizácie?

Čo ďalej s digitalizovanými objektmi? Ako ich sprístupniť atraktívnou a interaktívnou formou a ako ich použiť priamo v múzeu alebo v galérii? Prednášajúci RNDr. Ján Lacko a PhD. Mgr. Matej Novotný, PhD z VIS GRAVIS ukážu možnosti prezentácie digitalizovaných objektov, povedia, prečo sú pre objekt dôležité príbehy a akým spôsobom vtiahnuť návštevníka do interaktívnej prezentácie. Diskutovať budete môcť aj o možnostiach využitia virtuálnej a rozšírenej reality v prezentačnej činnosti múzeí a galérií a o spôsoboch, ako ukázať múzejné zbierky aj mimo múzeí.

Tieto prednášky sú sprievodným programom výstavy SNG Uchovávanie sveta. Rituál múzea v digitálnom veku.

Vstup voľný