Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 22.06.2015

Poznáme víťazov jubilejného ročníka súťaže SupertriedaDňa 22. júna v bratislavskom DK Ružinov vyvrcholilo národné finále 10. ročníka súťaže Supertrieda. Cieľom projektu Supertrieda je dať všetkým deťom na Slovensku šancu objaviť seba samého, svoju šikovnosť a svoj talent, rozvíjať kreativitu, ako aj skvalitňovať vzťahy v detskom kolektíve. Organizátorom súťaže je už desať rokov OZ Supertrieda v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR, Zastúpením Európskej komisie (EK) v SR a Slovenským výborom UNICEF.
 
Celodňové podujatie otvoril vedúci Zastúpenia EK v SR, Dušan Chrenek, prirovnaním súťaže k fungovaniu EÚ: "Kolektív je silný, len keď si jeho členovia navzájom pomáhajú. Úspech potom patrí do rúk celej skupiny zúčastnených. Tak ako si školáci podelili úlohy v rámci vystúpení v súťaži Supertrieda, tak funguje aj EÚ – nejde predsa o súperenie medzi jej členskými štátmi, ale o spoluprácu a spoločné napredovanie." Dušan Chrenek takisto vyzdvihol európsky rozmer súťaže:"Supertrieda je ako jediný vzdelávací projekt zo strednej Európy zaradená medzi vzorové projekty v rámci európskej vzdelávacej siete. Témy Supertriedy dokonale vystihujú zmysel existencie EÚ, ktorá je založená na princípoch solidarity a vzájomnej pomoci."
 
Témy súťaže na rok 2015 boli: "Byť supertriedou nie je žiadna veda", "Čo by nám povedala príroda", a "Náš spoločný svet". Deti počas školského roka vymýšľali na vybranú tému scenáre, hudobné či tanečné podklady, maľovali kulisy, šili kostýmy, režírovali, organizovali, nacvičovali, čím spoločne vytvorili kompaktné dielo jednej triedy.
 
V 1. kategórii (1.-3. ročník ZŠ) získala v pondelok na národnom finále jubilejnej desiatej Supertriedy prvenstvo 3.A zo ZŠ Juh 1054 z Vranova nad Topľou, druhé miesto patrilo 1.B zo ZŠ Staničná 13 v Košiciach a na treťom mieste sa umiestnila 2.A zo ZŠ Dudova 2 v Bratislave. V 2. kategórii (2.-6. ročník ZŠ) to vyzeralo následovne: 1. miesto získala trieda 6.D zo ZŠ Ulica mieru 1235 v Bytči, 2. miesto obsadila 6.D zo ZŠ Slovenských partizánov v Považskej Bystrici a 3. miesto patrilo 4.A zo ZŠ a MŠ Liesek. V 3. kategórii (7.-9. ročník ZŠ) výsledky vyzerali následovne: prvenstvo konečne po niekoľkých rokoch vytrvalého čakania a aktívneho súťaženia získala 8.A zo ZŠ Juh 1054 vo Vranove nad Topľou pod vedením pedagogičky Zuzany Demčákovej. Druhé miesto so svojím spomienkovým vystúpením na predchádzajúce ročníky súťaže získala 9.A zo ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach, zároveň ich pedagogička – Jana Gombitová získala mimoriadne ocenenie za dlhoročný pedagogický prínos v rámci príprav detských kolektívov na súťaž Supertrieda. Tretie miesto si vybojovala 8.C zo ZŠ Slovenských partizánov v Považskej Bystrici pod vedením Evy Žibrúnovej. V 4. kategórii (stredné školy) bolo 1. Miesto udelené 2.A z Gymnázia ECAV v Banskej Bystrici za krátky film. Absolútnou supertriedou za rok 2015 sa stala 3.A zo ZŠ Juh 1054 z Vranova nad Topľou.
 
Počas desiatich ročníkov sa do projektu zapojilo viac než 30 000 žiakov. Ide o najväčšu súťaž triednych kolektívov základných a stredných škôl v umeleckej tvorbe, pričom nejde len o vyjadrenie výsledku kolektívnejspolupráce a pocitu spolupatričnosti, ale súťaž tiež účinne napomáha inklúzií detí so špeciálnymi potrebami a prevencii šikany. Podmienkou účasti v súťaži Supertrieda je totiž zapojenie sa všetkých žiakov triedy. 
Ingrid Ludviková