Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 05.03.2012

Podpísanie Dohody o spolupráci v oblasti eGovernmentu s Executive Yuan Taiwan


V utorok 28. februára 2012 podpísal v Bratislave Úrad splnomocnenca vlády SR pre informačnú spoločnosť Dohodu o spolupráci v oblasti eGovernmentu s Executive Yuan Taiwan (Úrad vlády Taiwanu) za prítomnosti vedúceho  Taipeiskej reprezentačnej kancelárie Davida Nan-yang Lee. Za Taiwanskú stranu bola Dohoda o spolupráci podpísaná 13. februára 2012 v Taipei za prítomnosti vedúceho Slovenského ekonomického a kultúrneho úradu v Taipei Dušana Dacha. Na základe Dohody o spolupráci bude umožnená predovšetkým výmena skúsenosti a expertov  medzi Slovenskou republikou a Taiwanom a taktiež organizácia spoločných podujatí so zameraním na eGovernment a elektronizáciu verejnej správy. Najbližšie spoločné podujatie bude organizované v mesiaci  máj 2012 vo forme workshopu so zameraním na vybrané oblasti eGovernmentu.