Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 18.06.2014

Oznámenie o vyhlásení výberového konania


Riadiaci orgán OPIS vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie externých expertov pre prípravu, návrh a charakteristiku databáz v súvislosti s prípravou elektronizácie procesu kontroly verejného obstarávania. Podrobné informácie nájdete na nasledujúcom linku:

Oznámenie o vyhlásení výberového konania