Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 19.09.2013

OPIS SOIRÉE - Miestodržiteľský palác


Prioritná os 2  Ing. Jaroslav Mendel