Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 29.04.2014

OPIS SA PRIPÁJA K OSLAVÁM 10 ROKOV OD VSTUPU DO EÚ V RÁMCI CELOSLOVENSKÉHO PODUJATIA ROAD SHOW


 Road Show sa začína v stredu 30.apríla 2014 o 10.00 h na Hlavnom námestí v Bratislave a pokračuje v priebehu mája v ďalších slovenských mestách:   7.5. -  Banská Bystrica , Nám. SNP; 9.5. - Košice, pri Dolnej Bráne; 13.5. - Prešov, Hlavná ulica; 14.5. - Spišská Nová Ves, Radničné námestie; 15.5. - Poprad, Námestie Sv. Egídia; 16.5. -  Žilina, Hlinkovo námestie; 17.5. - Nitra, Svätoplukovo námestie; 19.5. Trenčín, Mierové námestie; 20.5. Komárno, Nám. gen. Klapku. 

Na podujatí v Bratislave čakajú na ľudí rôzne ceny, ktoré môžu vyhrať v interaktívnych súťažiach. Pripravené sú aj hudobné vystúpenia skupín Katarzia, Le Payaco a speváčky Jany Kirschner. Program vyvrcholí ohňostrojom. Tak v Bratislave, ako aj v  každom ďalšom meste, bude mať OPIS vlastný prezentačný stan, v ktorom návštevníci nájdu  materiály o jednotlivých projektoch realizovaných z OPISu, ktoré predstavujú tri základné osi v celkovej alokácii 843 595 405 € na roky 2007-2014: 

o   elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb (eGOV služby alebo efektívna verejná správa),
o   rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry ( digitalizácia národného a kultúrneho dedičstva),
o   zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu ( broadband alebo internet pre všetkých =  zavedenie vysokorýchlostného internetu do tvz. bielych miest Slovenska, kde komerční operátori nemajú záujem ho tam zavádzať).
 
Aj preto sa budú v stane  predvádzať niektoré elektronické služby cez webové stránky(napr. elektronická schránka, elektronické verejné obstarávanie, mapový portál – geoportál), pripravené budú  aj ukážky zdigitalizovaných diel, napr. obrazov, kníh, novín, ale aj fotografií TASR a pod. Po ukončení projektu bude zdigitalizovaných takmer 3 mil. objektov a už dnes  je možné pozrieť si niektoré zdigitalizované diela na web stránkach www.dikda.eu, www.webumenia.sk.

Pristavené bude inteligentné policajné vozidlo vybavené najnovšími technológiami financovanými z OPISU, o ktorom budú hovoriť odborníci a jeho používatelia z Policajného zboru SR. Polícia už má k dispozícii 31takýchto vozidiel, celkovo ich bude viac ako 700.

Hlavným organizátorom osláv je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.

OPIS
www.opis.gov.sk
ÚRAD VLÁDY SR
www.vlada.gov.sk