Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 12.05.2015

OPIS. Ako nám pomáhajú informačné technológie v živote


Ako nám pomáhajú informačné technológie v živote