Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 17.10.2013

Obstarávať cez EVO je jednoduchšie, rýchlejšie a transparentné


Vo štvrtok 17.októbra 2013 sa v priestoroch Miestodržiteľského paláca v Bratislave uskutočnil ďalší zo série diskusných klubových večerov OPIS SOIRÉE, ktoré organizuje Riadiaci orgán OPIS spolu s občianskym združením Partnerstvá pre prosperitu.  Tentokrát boli témou večera elektronické služby a skúsenosti z praxe v oblasti elektronického verejného obstarávania.

Na domácej pôde prítomných privítal generálny riaditeľ Riadiaceho orgánu Operačného programu Informatizácia spoločnosti Norbert Molnár. Súčasnú situáciu v oblasti finalizácie elektronických služieb stručne načrtol Pavol Bojňanský, generálny riaditeľ  z MF SR za Sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 1: „Zo štádia kvantity sa preklápame do štádia kvality, kedy vo finále budeme veľmi  nekompromisní,“  uviedol na margo kľúčových projektov, ktoré budú odovzdávané v prvom štvrťroku 2014. Ukončujeme najvýznamnejšie projekty, akými sú elektronická identifikačná karta (občiansky preukaz s čipom), register fyzických osôb, a ústredný portál verejnej správy je v štádiu stabilizácie. „Po odovzdaní kľúčových projektov sa  môžu začať integrovať, pripájať a prepájať postupne aj ostatné elektronické služby,“ dodal P. Bojňanský.

Ďalšia časť diskusného večera bola venovaná jednému z prvých úspešne ukončených projektov, ktorým je elektronické verejné obstarávanie.  Katarína Šáchová z Úradu pre verejné obstarávanie predstavila nový web portál uvo.gov.sk, ktorý obsahuje množstvo inovatívnych prvkov, napr. nové fulltextové vyhľadávanie, prepojenie súvisiacich oznámení o vyhlásenom verejnom obstarávaní či generovanie informácií do rozličných formulárov. „V tejto chvíli implementujeme do nového systému zmeny súvisiace s troma novelami zákona o verejnom obstarávaní, ktoré boli prijaté tento rok,“ uviedla K.Šáchová. Nasledovala praktická ukážka práce s EVO, ktorú predviedla riaditeľka odboru verejného obstarávania Úradu vlády SR Mária Šimková. Podľa nej obstarávanie prostredníctvom  EVO prináša cca 30 % úsporu času oproti klasickému „papierovému“ verejnému obstarávaniu a elektronická aukcia značnú úsporu finančných prostriedkov. „Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že robiť verejné obstarávanie cez EVO je nielen jednoduchšie, ale aj lacnejšie, nakoľko nemusíte tlačiť množstvá papierov, zasielať ich poštou a podobne. A nesmieme zabudnúť, že je to aj komfortnejšie, nakoľko môžem pracovať doslova z vlastnej fotelky“, tvrdí M. Šimková. Je potrebné ešte dodať, že Úrad vlády SR využíva systém elektronického verejného obstarávania v 99,8 % všetkých zákaziek. V neposlednom rade je nutné spomenúť aj vysokú transparentnosť takejto formy obstarávania. Ak sa raz do systému zadajú dáta, nie je možné ich spätne ani pozmeniť, ani vymazať.

V rámci diskusie zaujímali prítomných špecifické otázky týkajúce sa  systému elektronickej aukcie a elektronického trhoviska, spomenutá časová a finančná úspora, či názor hostí na možnosť uplatnenia metódy verejnej súťaže formou elektronickej aukcie.

Ďalší z diskusných klubových večerov OPIS SOIRÉE sa bude konať 21.novembra 2013 opäť v priestoroch Miestodržiteľského paláca.
 
Fotogaléria