Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 14.03.2016

Novinky v Katalógu Digitálna knižnica SNK


Slovenská národná knižnica (SNK) postupne verejnosti sprístupňuje v Digitálnej knižnici SNK zdigitalizované objekty, ktoré sú výsledkom národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA). V týždni od 29. 2. do 6. 3. 2016 pribudlo v Digitálnej knižnici SNK 41 titulov odborných a vedeckých periodík (1 131 čísiel časopisov) a 11 300 článkov z nich. V tomto výbere dominujú odborné a vedecké periodiká z odborov poľnohospodárstvo, mechanizácia poľnohospodárstva, ekonomika poľnohospodárstva a lesníctvo.

Významné vedecké časopisy s touto tematikou vydáva Slovenská poľnohospodárka univerzita v Nitre. Sú to napríklad: Acta fytotechnica et zootechnica, Acta horticulturae et regiotecturae, Acta technologica agriculturae, Acta regionalia et environmentalica, Acta oeconomica et informatica.

Časopis Agriculture je medzinárodné vedecké periodikum vydávané Centrom výskumu rastlinnej výroby v Piešťanoch. Jeho predchodcom je časopis Poľnohospodárstvo, ktorého 1. číslo vyšlo v roku 1954 a začala ho vydávať Sekcia poľnohospodárskych vied Slovenskej akadémie vied, ktorá vznikla rok predtým.

Rovnako bohatú tradíciu má časopis Les vydávaný v rokoch 1954 - 2005 Pôdohospodárskym vydavateľstvom v Bratislave. Od roku 2006 sa časopis spojil s časopisom Slovenské lesokruhy, čím vznikol časopis Les & Slovenské lesokruhy.

Ku koncu minulého týždňa bolo v Digitálnej knižnici SNK používateľom celkovo sprístupnených 444 143 zdigitalizovaných objektov - 22 372 kníh, 51 247 čísel periodík, 357 958 článkov a 12 566 pohľadníc. Sprístupnené objekty sú výsledkom národného projektu DIKDA a v rámci pokračujúcej masovej digitalizácie po ukončení projektu vznikajú ďalšie. Vzhľadom na obrovské množstvo dát, ktoré je potrebné do systému naimportovať, ide o dlhšie trvajúci proces, každý týždeň však do katalógu pribúdajú nové knihy, časopisy, články, fotografie, mapy či iné objekty, ktoré si v digitálnej podobe môžu používatelia prezerať v priestoroch SNK.

V rámci lokálnej siete SNK majú používatelia neobmedzený prístup k plným textom všetkých typov objektov - k monografiám, seriálom aj k jednotlivým analyticky spracovaným článkom a špeciálnym dokumentom, v ktorých môžu cez sofistikovaný discovery systém vyhľadávať (samozrejme aj plnotextovo), prezerať si ich a v súlade s autorským zákonom vytlačiť.

Ako používateľ už nemusíte čakať, kým sa fyzický dokument prinesie z depozitu - k státisícom zdigitalizovaných objektov máte prístup ihneď. A vyhľadať si, čo vás zaujíma, môžete z pohodlia svojho domova - obmedzenie sprístupnenia na priestory SNK sa týka len prístupu k plným textom, všetky ostatné možnosti, ktoré dikda.snk.sk ponúka, využijete naplno z ktoréhokoľvek miesta a kedykoľvek.

Pozývame vás do Digitálnej knižnice SNK!