Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 20.10.2015

Nitriansky samosprávny kraj spúšťa projekt elektronizácie svojich služieb


Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v týchto dňoch ukončuje elektronizáciu svojich služieb. Projekt financovaný zo zdrojov Európskej únie (EÚ) sa začal realizovať v marci 2012. Jeho posledná etapa bude zavŕšená do 31. októbra tohto roku. Podľa slov Heleny Psotovej z Úradu NSK dosiahli celkové náklady sumu 4.499.097,05 eura. NSK sa na nich podieľal spolufinancovaním vo výške päť percent. „Momentálne už prebiehajú posledné fázy projektu, ktorý bude ukončený v priebehu niekoľkých dní,“ povedala Psotová.
      Ako doplnila, cieľom projektu je vybudovanie integrovaného systému na Úrade NSK, pomocou ktorého bude možné sprístupniť elektronické služby pre verejnosť. V rámci projektu je zavedených 40 informačných a 31 transakčných služieb geografického informačného systému. Súčasťou diela je internetový portál NSK, infomodul, ktorý ponúkne údaje o poskytovaných elektronických službách, systém na správu dokumentov, modul na spracovanie obsahu webových stránok, systém elektronickej podateľne a ďalšie softvérové súčasti. „Hlavným prínosom je, že občania budú môcť vybaviť svoje veci na jednom mieste a pohodlne prostredníctvom internetu. Stačí na to občiansky preukaz s elektronickým čipom a elektronický podpis,“ vysvetlila Psotová.
      Podľa slov zástupcov spoločností, ktoré sa na projekte podieľali dodávateľsky, prinesie nový systém elektronických služieb verejnosti okrem bežných služieb aj nové. „To znamená, že občania budú môcť napríklad elektronicky pripomienkovať návrhy verejne záväzných nariadení, ale nájdu tu informácie aj o lekárňach, sociálne poradenstvo, či informácie o pridelených dotáciách. Súčasťou projektu sú napríklad aj zariadenia, ktoré sú dodané do 40 vozidiel Regionálnej správy a údržby ciest. Dáta z nich sa posúvajú do systému, ktorý ich vyhodnocuje a vizualizuje na webovej stránke NSK. Tu sa môžu vodiči v reálnom čase dozvedieť napríklad informácie o zjazdnosti ciest,“ povedal Marcel Kurtoš zo spoločnosti DWC Slovakia, a.s.
      Podľa Petra Ďorďaja z firmy MICROCOMP – Computersystém, s.r.o., bude ďalším prínosom pre obyvateľov aj zníženie výšky správnych poplatkov pri vybavovaní agendy prostredníctvom elektronických služieb. „Ide o motiváciu občanov, aby elektronické služby využívali, pretože sa pri nich tieto poplatky znižujú. Niekedy až o 50 percent, ale je to individuálne, podľa konkrétnej služby,“ doplnil Kurtoš.

 Nitra 20. októbra (TASR)