Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 18.11.2010

Národná konferencia OPIS 2010


Národná konferencia
OPERAČNÝ PROGRAM INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI

Riadiaci orgán OPIS organizuje dňa 7. 12. 2010 v priestoroch hotela Bôrik Národnú konferenciu Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) 2010.

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť na konferenciu zaslanim e-mailu na: opiskonferencia2010@vlada.gov.sk
s nasledovnými údajmi najneskôr do 30. 11. 2010:

  • meno a priezvisko
  • názov a adresa organizácie, pracovná pozícia
  • tel. kontakt

Uprednostnení budú uchádzači, ktorí sa prihlásili skôr. Potvrdenie o účasti na konferencii bude zaslané e-mailom a oficiálnou pozvánkou poštou.

 


mapa

Miesto: Hotel Bôrik, Bôrik 15, 814 07 Bratislava
Dátum a čas: 7. 12. 2010 od 8:30 do 15:30
Organizátor: Riadiaci orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti