Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 07.01.2014

Nahlasovať pobyt je možné aj cez internet


Od nového roka  ministerstvo vnútra sprístupňuje prvé elektronické služby budované v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti /OPIS/ spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Ide o služby z agendy hlásenia pobytu z projektu  Elektronické služby Centrálnej ohlasovne /ES CO/.  Služby sú dostupné na webovej stránke Elektronické služby MV SR  https://portal.minv.sk a v dohľadnom čase budú k dispozícii aj na Ústrednom portáli verejnej správy /UPVS/ www.slovensko.sk

Úlohou portálu je jednoducho a rýchlo nasmerovať užívateľa na požadovanú službu, pričom okrem výberu životnej situácie bude mať užívateľ prirodzene na výber aj zoznam agend, katalóg služieb a možnosť vyhľadávania.  Všetky zverejnené životné situácie a sprístupnené elektronické služby majú na portáli svoj popis, vrátane postupnosti krokov a požiadaviek spojených s každým potrebným úkonom.

Držitelia aktivovanej  eID karty a zaručeného elektronického podpisu majú od 1. januára k dispozícii niektoré služby z agendy hlásenia trvalého a prechodného pobytu, vrátane získania  potvrdení online Na stránke https://portal.minv.sk   sú v záložke ŽIVOTNÉ SITUÁCIE, kde postupne pribudnú služby z oblasti dopravných evidencií, registra obyvateľov, matrík a z ďalších  agend, ktoré ministerstvo vnútra postupne elektronizuje.  Agenda hlásenia pobytu je legislatívne upravená zákonom č. 190/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č.  253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR.

Ďalšou sprístupnenou službou, tentoraz z agendy dokladov, je Modifikácia kontaktných údajov, ktorá umožňuje prihlásenému užívateľovi modifikovať e-mailovú adresu, telefónne číslo a diskrétny údaj evidovaný v informačnom systéme agendy občianskych preukazov. Diskrétny údaj môže občan použiť pri prípadnom nahlásení straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu prostredníctvom elektronickej služby.

Informačný zdroj: Ministerstvo vnútra SR