Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 21.11.2013

Na OPIS SOIRÉE sa predstavil nový elektronický volebný systém


Vo štvrtok 21.novembra sa v priestoroch Miestodržiteľského paláca konalo už tretie OPIS SOIRÉE – diskusný klub o projektoch operačného programu, ktorého organizátorom je Riadiaci orgán OPIS sídliaci na Úrade vlády SR v spolupráci s občianskym združením Partnerstvá pre prosperitu. Včerajší večer bola zameraný na predstavenie dvoch konkrétnych existujúcich elektronických služieb a to mapového portálu geoportal.sk a Integrovaného volebného informačnému systému.

Integrovaný volebný informačný systém je novinkou v oblasti elektronických služieb, ktoré nedávno odskúšal Štatistický úrad SR pri voľbách do VÚC. Podľa slov generálneho riaditeľa sekcie informatiky ŠÚSR Štefana Tótha nový systém je komfortný a najmä jednoduchý pri príprave akéhokoľvek druhu volieb alebo referied. „Zjednodušuje prácu tých, ktorí voľby pripravujú a šetrí čas pri spracovávaní výsledkov, umožňuje rýchle zverejňovanie priebežných výsledkov,“ dodáva Š.Tóth.  Súčasne znižuje záťaž samotných členov okrskových volebných komisií. Pri spomínaných voľbách do VÚC sa do elektronického spracovávania výsledkov zapojilo 961 okrskov z celkového počtu 5 932. Predpokladá sa vyššie zapojenie pri druhom kole volieb do VUC resp. pri v nasledujúcom roku, kedy našu krajinu čakajú troje voľby.  

Ako druhá predstavila nový mapový portál – geoportal.sk  Katarína Leitmannová,  riaditeľka Odboru geodézie a medzinárodných vzťahov  Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. Mapový portál je určený predovšetkým pre verejnú správu, napr. na vytváranie ich územných plánov, ale aj pre širšiu verejnosť. Portál ponúka rozličné nástroje, napr. meranie vzdialeností obydlí od komunikácií, vedení vysokého napätia, ale aj pohľady na staré mapy v súvislosti s novou výstavbou. Po prepojení geoportálu s katasterportálom bude mať každý užívateľ možnosť zistiť pomerne rýchlo nielen informácie, ktoré ponúka samotná mapa, ale aj vlastníkov parciel a rozčlenenia územia na jednotlivé parcely.
 
foto: A.Ištvánová
Fotogaléria