Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 30.10.2012

Na Medzinárodnom kongrese ITAPA 2012 sa hovorilo aj o OPIS


V dňoch 24.-25. októbra 2012 sa v hoteli Crowne Plaza v Bratislave uskutočnil Medzinárodný kongres ITAPA (Information Technologies and Public Administration). V rámci úvodnej sekcie "Budovanie základných komponentov eGovernment" boli prezentované projekty Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), ako eID karta, komponenty Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS). V ďalších sekciách odznela prezentácia projektov ako nasadenie informačného systému služieb zamestnanosti pre Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR, eHealth, alebo projekty elektronizácie služieb samosprávnych krajov v sekcii "(Ne)informatizácia miest a obcí". Súčasťou programu bola aj živá diskusia za okrúhlym stolom, ktorého téma bola nanajvýš aktuálna "Zaostrené na výsledky informatizácie verejnej správy na Slovenku", za účasti predstaviteľov OPIS a ďalších prizvaných expertov.

Ako informoval Norbert Molnár, generálny riaditeľ sekcie Riadiaci orgán OPIS na Úrade vlády SR vo svojej prezentácii, v súčasnosti je v realizácii celkovo 37 projektov OPIS. Stav kontrahovania finančných prostriedkov bol ku koncu septembra 532 miliónov EUR, čo znamená 63% z celkovej finančnej alokácie OPIS. Čerpanie prostriedkov z ERDF ku koncu septembra bolo vo výške 174,9 milióna EUR, čo predstavuje 20% vyčerpaných prostriedkov alokovaných pre OPIS. Molnár vyjadril nádej, že zostávajúci záväzok 52 miliónov EUR, ktoré je potrebné vyčerpať do konca roka 2012 bude úspešne splnený, a zároveň upozornil prítomných, že náročný bude najmä budúci rok, v priebehu ktorého bude potrebné vyčerpať 295 miliónov EUR v rámci OPIS.

Na Medzinárodnom kongrese ITAPA 2012 bol prezentovaný aj návrh nového zákona o eGovernmente - Zákona o elektronickom výkone verejnej moci, ktorý predstavili samotní autori. Vďaka novej legislatíve napríklad už nebudeme musieť úradníkom opätovne nosiť dokumenty, ktoré už majú.  “Tento zákon hovorí, že odo mňa štát nemôže žiadať informácie, ktoré už má,” zdôraznil jeden z autorov návrhu. So štátnymi inštitúciami budeme môcť komunikovať elektronicky a poplatky uhradíme napríklad aj cez mobilný telefón. Súčasťou návrhu zákona je aj povinnosť zaviesť takzvané elektronické schránky. Práve cez ne budeme môcť komunikovať s úradmi. Od štátu ich dostaneme zadarmo a bežní občania budú mať na výber či si ich aktivujú, alebo nie. Podnikatelia a firmy ich budú mať aktivované povinne.

Jednoduchšie a pohodlnejšie vybavenie úradných povinností umožní aj tzv. zaručený elektronický podpis. Od štátu ho taktiež dostaneme zadarmo, spolu s elektronickým občianskym preukazom. Popri nových možnostiach však zákon umožní občanovi vybrať si, či bude komunikovať listovo, alebo elektronicky.

 
Riadiaci orgán OPIS
Úrad vlády SR

www.opis.gov.sk

Pozrite si fotogalériu

Prezentácie z Medzinárodného kongresu ITAPA