Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 17.06.2014

Na konferencii iDEME OPIS 2014 všetko o elektronických službách verejnej správy


Ako kvalitne a efektívne komunikovať  prostredníctvom elektronických služieb verejnej správy, ako využiť analytické nástroje pre oblasť prevencie a detekcie podvodov – to sú najdiskutovanejšie témy nielen na Slovensku, ale aj v krajinách EÚ. Práve o ne prejavili najväčší záujem účastníci  komerčného i neziskového sektora  v rámci programu blížiacej sa konferencie iDEME OPIS 2014, ktorá sa uskutoční už tento štvrtok, 19.júna 2014 od 9.00 hod v hoteli Bôrik v Bratislave. Záštitu nad konferenciou, ktorú organizuje spoločnosť Partnerstvá pre prosperitu v spolupráci s Riadiacim orgánom Operačného programu Informatizácia spoločnosti (RO OPIS), prevzal vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky Igor Federič.
 
            Na konferencii privítame zástupcov samospráv, ktorí budú s odborníkmi na IT technológie diskutovať o informatizácii slovenských samospráv v rámci prezentácie projektu DCOM - Datacentrum Obcí a Miest. Toto Datacentrum bude poskytovať samospráve softvérové riešenia spôsobom „softvér ako služba“ (tiež známy ako Software as a Service - „SaaS“), ktorý umožní zamestnancom obecných a mestských úradov používať softvérové aplikácie bez potreby inštalácie špecializovaného softvéru v úradoch. V rámci projektu je plánovaných celkovo 138 služieb pre verejnosť. Cieľom projektu nie je vytvárať nové informačné systémy obecných úradov (ISO), ale vybrať osvedčených dodávateľov, ktorí by rozšírili ponuku aplikácií Datacentraa plne ho integrovali s modulmi Ústredného portálu verejnej správy a hlavnými registrami verejnej správy.  Obce a mestá tak budú mať k dispozícii komplexný balík služieb, ktorý pokryje ich potreby a odbremení ich od výraznej časti starostlivosti o IT zdroje.
 
Zaujímavé ukážky eGovernment technológií čakajú návštevníkov stánkov vystavovateľov, spoločnosti QEX a Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES).
 
V tomto roku predpokladá SORO OPIS na MF SR  ukončenie približne ôsmich projektov prioritnej osi 1 OPIS a spolu s nimi budú zavedené ďalšie elektronické služby, ktoré prispejú k odbúravaniu náročnej administratívy. Aktuálne je v prevádzke 193 elektronických služieb, medzi ktorými sú Elektronické služby NKÚ SR, Elektronické služby ÚGKK-ZB GIS, Elektronické služby štatistického úradu, Elektronická identifikačná karta, Elektronické služby centrálnej ohlasovne, Elektronické služby verejného obstarávania, Ústredný portál verejnej správy.
 
            Program konferencie iDEME OPIS 2014 nájdete na stránke www.ideme.net.
 
Tešíme sa na Vašu účasť!