Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 18.08.2015

MV SR zaznamenalo nárast záujmu o elektronické občianske preukazy


 Bratislava 18. augusta (TASR) – Elektronický občiansky preukaz s čipom má už takmer milión Slovákov. Takéto doklady sa vydávajú od decembra 2013, ku koncu júla tohto roku bolo ich držiteľom už 984.158 občanov. Informovalo o tom ministerstvo vnútra.
      Rezort vnútra pritom zaznamenal nárast záujmu o nové doklady. Do súvisu to dáva so spustením elektronických služieb v oblasti dopravy. Od 1. apríla tohto roka prevádzkuje 40 e-služieb v oblasti dopravných evidencií.
      Kým v apríli 2014 požiadalo o elektronické občianske preukazy s čipom 43.093 občanov, počas tohtoročného apríla to bolo 52.046 občanov, čo je nárast o jednu pätinu, priblížila Alena Koišová z tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra.
      "Od apríla 2015 vydávame každomesačne zhruba o 15 až 20 percent občianskych preukazov viac, ako tomu bolo pred sprístupnením služieb na úseku dopravných evidencií," uviedla s tým, že nárast súvisí i s elektronickými službami, ktoré prevádzkujú iné rezorty.
      Prieskum eGov 2014, ktorý zverejnilo ministerstvo financií, ukázal, že vo využívaní elektronických služieb pri riešení úradných záležitostí nastal medziročne pokles o osem percent.
      V roku 2014 si vybavilo aspoň jednu úradnú záležitosť elektronicky 38 percent populácie. V roku 2013 to bolo 46 percent. Koišová informovala, že v súčasnosti si zhruba polovica občanov aktivuje čip na vlastnom elektronickom preukaze zadaním bezpečnostného osobného kódu, vďaka čomu môže využívať elektronické služby.
      V súčasnosti štát poskytuje už niekoľko stoviek služieb cez internet. Ministerstvo vnútra ich prevádzkuje celkom 69, okrem oblasti evidencie vozidiel, sú to aj služby súvisiace s hlásením pobytu a registrom adries, plus služby súvisiace so samotným elektronickým preukazom.
      "Najviac využívanou službou v oblasti dopravy je podľa očakávania objednanie sa na dopravný inšpektorát, efektom ktorej je podstatné skrátenie čakacej doby na vybavenie," priblížila Koišová.
      Ministerstvo financií informovalo, že v prípade ním prevádzkovaných elektronických služieb je najväčší záujem o služby súvisiace s daňami. Prieskum eGov 2014 ukázal, že občania v súčasnosti ešte nevyužívajúci internet by takýmto spôsobom najradšej vybavili podanie dane z príjmu. Záujem o takúto službu mala až štvrtina (27 percent) z nich.
      O nový elektronický občiansky preukaz môže občan požiadať na hociktorom policajnom oddelení dokladov. U dokladov vydaných pred 1. júlom 2008 iba na oddelení podľa miesta trvalého pobytu. V prípade, že platnosť doterajšieho klasického občianskeho preukazu je menej ako 180 dní, dostane občan nový elektronický doklad bezplatne. Inak za vydanie treba zaplatiť 4,50 eura.
      Využívať elektronické služby možno po tom, ako si občan aktivuje čip na novom elektronickom občianskom preukaze. Na policajnom oddelení dokladov si zadá takzvaný bezpečnostný osobný kód (BOK). Cez tento kód sa potom prihlasuje do elektronických služieb. Ak si občan neaktivoval čip na občianskom preukaze hneď, môže tak urobiť hocikedy počas jeho desaťročnej platnosti.