Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 24.11.2011

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov žiadostí o NFP


Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených na realizáciu infraštruktúrnych projektov v rámci Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Operačného programu Informatizácia spoločnosti.