Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 01.01.2016

Maďarič: Ukončenie prvej fázy digitalizácie je jeden z úspechov MK SR



Naštartovanie digitalizácie v kultúre považuje minister kultúry Marek Maďarič za jeden z hlavných úspechov svojho druhého funkčného obdobia. Ako pripomenul v rozhovore pre agentúru SITA, pred troma rokmi sa zdalo, že digitalizácia je ohrozená, že sa nepodarí vyčerpať 141,2 mil. eur z európskych zdrojov, z Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) – prioritnej osi Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry. „Som veľmi rád, že vďaka mnohým, mnohých odborníkom a ľuďom v inštitúciách rezortu kultúry sa digitalizáciu podarilo doviesť do úspešného konca, ale nekončí sa to,“ zdôraznil minister.

Marek Maďarič sa nechce vracať k problémom, ktoré sprevádzali digitalizáciu na jej začiatkoch. „Je to prelomový projekt, ktorý nám s veľkou finančnou podporou pomohol ochrániť naše kultúrne dedičstvo v tom zmysle, že mnohé objekty, texty predtým, než boli zdigitalizované, museli byť ošetrené a niektoré zreštaurované. Pomáha nám ich dlhodobo uchrániť, lebo sú ukladané na vysoko kvalitné nosiče. Digitalizácia dáva verejnosti k dispozícii kultúrne dedičstvo v jeho veľmi širokom spektre, ktoré sa týka kníh, obrazov, sôch, filmov, rozhlasových nahrávok, fotografií a ďalších. Oveľa ľahšie ho sprostredkúva.“ Projekty financované z OPIS umožnili vybudovať na Slovensku v oblasti kultúry kompletnú infraštruktúru. Konkrétne vznikli dátové úložiská, v ktorých sú zdigitalizované objekty kultúrneho dedičstva bezpečne uložené. Pokračovanie digitalizácie zároveň zaistia vybudované digitalizačné pracoviská vo viacerých inštitúciách, najväčšie je v Slovenskej národnej knižnici v Martine a ďalšie sú v Slovenskej národnej galérii vo Zvolene, v Múzeu SNP v Banskej Bystrici a v Slovenskom filmovom ústave v Bratislave, Pamiatkovom úrade SR v Bratislave, Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve v Rusovciach a v RTVS v Bratislave. Priebežnou bodkou v tomto projekte je národný projekt Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra a v rámci neho portál kultúry Slovakiana, ktorý ministerstvo kultúry slávnostne predstavilo tento rok koncom novembra. Na tomto portáli si verejnosť môže zdigitalizované objekty vyhľadať, študovať a používať ich, upozorňuje šéf rezortu kultúry. „Projekt digitalizácie je preto taký dôležitý, pretože dostáva naše kultúrne dedičstvo do sféry internetu, dáva ľuďom veľký užívateľský komfort a veľmi významne ovplyvní vzdelávacie možnosti, kultúrne možnosti a aj inovatívne možnosti ľudí, ktorí majú nápady. Myslím si, že my dnes ani ešte nevieme domyslieť všetky možné súvislosti a úžitky, ktoré z toho budú plynúť,“ povedal ďalej SITA Marek Maďarič.

Jednotlivé projekty digitalizácie v kultúre sa postupne vecne ukončujú a tento proces bude trvať do konca roku 2015. Patria medzi ne projekty: Digitálna knižnica a digitálny archív (Slovenská národná knižnica, takmer 39,7 milióna eur), Digitálna galéria (Slovenská národná galéria, takmer 14 mil. eur), Digitálne múzeum (Múzeum SNP, takmer 26,3 mil. eur), Digitálny pamiatkový fond (Pamiatkový úrad SR, takmer 9,4 mil. eur), Digitálna audiovízia (Slovenský filmový ústav, takmer 20,9 mil. eur), Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (Národné osvetové centrum, takmer 23,1 mil. eur), Centrálny dátový archív (Univerzitná knižnica Bratislava, takmer 33 mil. eur), Harmonizácia informačných systémov (Národné osvetové centrum, takmer 7 mil. eur). Dokumentačno - informačné centrum rómskej kultúry (Štátna vedecká knižnica Prešov, takmer 1,89 mil. eur), Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry (Slovenský ľudový umelecký kolektív, takmer 1,6 mil. eur), Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty Národného osvetového centra (Národné osvetové centrum, takmer 5,1 mil. eur), Digitálne pramene - Webharvesting a archivácia e-Born obsahu (Univerzitná knižnica v Bratislave, 6,8 mil. eur) a Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií (dopytovo orientovaná výzva pre múzeá, galérie, vedecké a akademické inštitúcie, takmer 12,9 mil. eur). Všetky projekty musia minimálne päť rokov ďalej pokračovať. „Ale digitalizácia bude večný kolobeh, pretože sa nedá za pár rokov zdigitalizovať všetko. Je veľmi veľa kultúrnych objektov, ktoré bude ešte potrebné zdigitalizovať a aj budú prirodzene, samozrejme, pribúdať. To znamená, je to trvalý proces, ale my už na neho sme vlastne pripravení technologicky, získali sme obrovské know-how. Odborníci hovoria, že sme minimálne v Európe jedni z najlepších v oblasti digitalizácie. Viem to odčítať aj od toho, že napríklad v Českej republike sa s tým teraz v týchto rozmeroch snažia začínať a prijali aj naše poradenstvo, lebo my sme naozaj oveľa, oveľa ďalej,“ dodal v rozhovore pre SITA minister kultúry Marek Maďarič.