Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 21.02.2014

Ľudia nežijú agendy, ale životné situácie


Pod týmto heslom sa nieslo včerajšie pravidelné stretnutie diskusného klubu OPIS SOIRÉE, ktorého organizátorom je Riadiaci orgán OPIS sídliaci na Úrade vlády SR a občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu. Hlavnou témou večera bolo spúšťanie a využívanie elektronických schránok ako výstupu z projektu Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

Účel elektronických schránok podrobnejšie predstavil generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby  Rastislav Janota, a to najmä z pohľadu zákona o eGovernmente. K prvému januáru tohto roka bolo zriadených cca 4,6 milióna elektronických schránok pre obyvateľov, ktorí v danom čase dosiahli 18 rokov. Ďalších cca 600 tisíc schránok bolo zriadených pre právnické osoby a živnostníkov a to k 3.februáru 2014 a cca 5 tisíc schránok pre štátne a verejné organizácie. Elektronická schránka je miestom, kam môžu byť doručované písomnosti či už obyvateľom alebo spoločnostiam, ktoré boli doteraz doručované do vlastných rúk prostredníctvom pošty. Obyvatelia  budú mať tiež možnosť  práve prostredníctvom elektronickej schránky z pohodlia domova komunikovať a podávať rozličné podania úradom, ako napr. daňové priznania alebo aj žiadosť o prepis motorového vozidla a pod. Jedinou podmienkou je, samozrejme, pripojenie na internet a vlastníctvo eID preukazu, známejšieho ako občiansky preukaz s čipom, ku ktorému každý obyvateľ dostane aj špeciálnu čítačku. V druhej časti diskusného večera predviedol riaditeľ odboru implementácie v NASES Juraj Šitina živé ukážky práce s funkčnou elektronickou schránkou – tak z pohľadu bežného občana, ako aj inštitúcie. V rámci rozsiahlej diskusie zaujímali prítomných otázky predovšetkým bezpečnosti, funkcionality a špecifického technického charakteru fungovania elektronických schránok.  

Do svojej elektronickej schránky je možné prihlásiť sa cez ústredný portál verejnej správy, ktorého adresa je www.slovensko.sk. Už teraz na tomto portáli nájdu občania informácie týkajúce sa vydania eID, funkčnosti elektronických schránok, postupov podávania napr. univerzálnych podaní, či formuláre, tlačivá potrebné k riešeniu rozličných agend, usporiadané v prehľadnej forme pod záložkou životné situácie, pretože podľa slov  generálneho riaditeľa Nases: "Ľudia predsa nežijú agendy, ale životné situácie“. A tomu je prispôsobená aj stavba a štruktúra portálu slovensko.sk.

Diskusný klub OPIS SOIRÉE sa koná vždy tretí štvrtok v mesiaci v priestoroch Miestodržiteľského paláca v Bratislave.
Fotogaléria