Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 20.10.2015

Konsolidované znenie výnosu č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre IS VS


Ministerstvo financií SR s cieľom lepšej čitateľnosti spracovalo konsolidované znenie výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, ktoré obsahuje aj časti aktualizované o novelu č. 137/2015 Z. z.

Vlastné znenie nájdete na začiatku štandardizačných dokumentov.