Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 16.09.2015

KONFERENCIA JEDNOTNÝ DIGITÁLNY TRH: PRÍLEŽITOSTI PRE SLOVENSKO


POZVÁNKA


Peter Kostolný, generálny riaditeľ sekcie operačných programov a Dušan Chrenek,vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, si Vás dovoľujú pozvať na odbornú konferenciu

JEDNOTNÝ DIGITÁLNY TRH:  PRÍLEŽITOSTI PRE SLOVENSKO
 
Dátum: 28. september 2015
Miesto: Hotel Bôrik, Bratislava
Organizátori: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Úrad vlády SR–RO OPIS
 
Pod záštitou podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča a za účasti predsedu NR SR a digitálneho lídra Petra Pellegriniho, ministra hospodárstva SR Vazila Hudáka a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera
 
Podujatie je určené pre zástupcov podnikateľského sektora, záujmových organizácií, štátnej správy, ako aj zástupcov akademickej resp. vedecko-výskumnej sféry. Nosnými témami konferencie sú rozvoj širokopásmového internetu, revízia regulačného rámca pre elektronické komunikácie, inkluzívna e-society vrátane elektronickej verejnej správy a digitálnych zručností, a startupy, inovácie a prístup k financovaniu.
 
Dovoľujeme si Vás požiadať o záväzné potvrdenie Vašej účasti na tomto linku: http://www.opis.gov.sk/konferencia-jednotny-digitalny-trh-registracia/
 
Tešíme sa na Vašu účasť!

Program konferencie JEDNOTNÝ DIGITÁLNY TRH:  PRÍLEŽITOSTI PRE SLOVENSKO