Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 12.06.2014

Konferencia iDEME OPIS 2014 už o týždeň!


Presne o týždeň, vo štvrtok 19.júna 2014 sa v bratislavskom hoteli Bôrik uskutoční 7.ročník konferencie o informatizácii verejnej správy iDEME OPIS 2014. Konferenciu organizujú občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) a Riadiaci orgán Operačného programu Informatizácia spoločnosti (RO OPIS). Záštitu nad konferenciou prevzal vedúci Úradu vlády SR Igor Federič: „ Verím, že konferencia prinesie množstvo nových užitočných poznatkov týkajúcich sa prechodu verejnej správy na elektronickú komunikáciu a že plodná diskusia účastníkov prispeje k  ďalšiemu zdokonaľovaniu tohto náročného procesu, ktorého neoddeliteľnou súčaťou je aj úrad vlády“.

 Podľa prezidenta PPP Milana Ištvána hlavnou témou siedmeho ročníka bude prezentácia nových elektronických služieb verejnej správy, ktoré vznikli práve vďaka podpore OPIS. Keďže podtitulom konferencie iDEME je už od jej vzniku "Informatizácia až po dediny a mestá",  organizátori chcú na nej prezentovať nielen projekty slovenských samospráv vrátane Datacentra obcí a miest (DCOM), ale aj projekty, akými sú Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS), Register adries alebo Mapový klient ZB GIS, ktoré majú priamy dopad na funkcie samosprávy.

Milan Ištván je presvedčený o tom, že účastníkov určite zaujmú aj atraktívne prezentácie OPIS projektov digitalizácie národného kultúrneho dedičstva, s dôrazom na národné projekty Digitálna knižnica digitálny archív a Digitálne múzeum.
                Organizátori konferencie iDEME OPIS 2014 pripravili pre účastníkov aj anketu o užitočnosti elektronických služieb verejnej správy, do ktorej sa budú môcť zapojiť prostredníctvom interaktívnych terminálov partnera konferencie spoločnosti QEX, ktoré nachádzajú široké uplatnenie aj na slovenských úradoch štátnej správy či verejnoprávnych inštitúcií.

Súčasťou konferencie bude aj workshop "Aplikácia analytických nástrojov pre oblasť prevencie a detekcie podvodov" pre zástupcov verejnej správy, pripravený v spolupráci s odborníkmi spoločnosti SAS Slovakia. Táto téma je v súčasnosti veľmi aktuálna aj vzhľadom na implementáciu veľkého objemu finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.

Presný program konferencie iDEME OPIS 2014 a link na online registráciu nájdete na stránke www.ideme.net. Tešíme sa na Vašu účasť!