Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 27.10.2016

Kampaň k elektronickým schránkam už začala


Viac ako 160 oslovených združení a stavovských organizácií či nový dočasný web. Aj takto odštartovala avizovaná informačná kampaň k úradným elektronickým schránkam.

List so žiadosťou o spoluprácu pri distribúcii dôležitých informácií, odoslal Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, relevantným organizáciám, ktoré združujú desiatky tisícok právnických osôb, zapísaných v obchodom registri. Informačný leták by sa tak mal dostať ku všetkým,  ktorých sa nový spôsob komunikácie so štátom týka.  Prečítajú si ho komory účtovníkov a daňových poradcov, podnikateľské aliancie, priemyselné zväzy, všetky bankové inštitúcie a mnohí ďalší.

Na dočasnom webe statutar.sk je zase možné nájsť zrozumiteľné a jednoduché odpovede na základné otázky ohľadom úradných elektronických schránok. Návštevníci sa na ňom dozvedia nie len to, kde si môžu aktivovať bezpečnostný kód BOK, ale môžu si pozrieť aj video návody k inštalácii potrebného softvéru. Web spustila Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, ktorá elektronické schránky prevádzkuje. Zároveň personálne posilnila Ústredné kontaktné centrum, kde budú radiť vyškolení operátori. Ústredné kontaktné centrum je dostupné v pracovných dňoch od 8.00 do 18:00 na telefónnom čísle +421 2 35 803 083.

Pripomíname tiež, že je možné si e-ID kartu vybaviť na jednom z 86 oddelení dokladov polície, po novom už bez ohľadu na miesto trvalého pobytu.

 

V počiatočnej prvej fáze kampane, ktorá je zadarmo, sú v pláne aj ďalšie kroky:

  • Rozposlanie informácií všetkým dotknutým osobám, ktorých sa aktivácia elektronických schránok týka, prostredníctvom direct mailu Ministerstva vnútra
  • Rozšírenie informácií medzi právnické osoby prostredníctvom komunikácie Finančnej správy
  • Účasť štátnych odborníkov na seminároch a školeniach
  • Rozhovory v televíznych a rozhlasových programoch

Nasledovať bude aj platená mediálna kampaň a  spustenie plnohodnotného webu.

„Informačnej kampani predchádzali náročné rokovania so všetkými zúčastnenými stranami,“ povedal vicepremiér Peter Pellegrini. Vysvetlil, že hoci zákon platí už tri roky, úlohy koordinátora pre informovanosť verejnosti sa doteraz nikto nezhostil. „Úrad vznikol v júni a od júla pracujeme na tom, aby si či už Ministerstvo vnútra, NASES alebo Ministerstvo spravodlivosti plnili svoje úlohy, a aby projekt úradných schránok zbehol s čo najmenšími ťažkosťami.“  A zdôraznil aj ďalšiu vec: „Jedna hodina vášho času teraz vám v budúcnosti ušetrí množstvo času, pretože budete chodiť na úrady či poštu menej,“ povedal na margo toho, že si štatutári musia zájsť po e-ID na oddelenie dokladov osobne.

V súvislosti s elektronickými schránkami bola zrealizovaná významná legislatívna zmena, a to novela zákona o e-Governmente, ktorá je účinná od 18.10.2016. V rámci novely boli pre účely e-schránok upravené dve časti:

  • Zjednodušil sa spôsob automatizovaného prístupu do schránok.
  • Zúžila sa automatická aktivácia e-schránok od 1.1.2017 len na právnické osoby zapísané v obchodnom registri.

 

Informácie k elektronickým schránkam:

V auguste 2016 odštartovala Slovenská republika podľa zákona o e-Governmente proces aktivácie elektronických schránok pre firmy (právnické osoby). Od januára budúceho roka bude štát s firmami komunikovať elektronickou formou – prostredníctvom úradných e-schránok. Rozhodnutia, oznámenia, výzvy, platobné tituly, rozsudky – po novom si firma všetko nájde v e-schránke. Rozhodnutie doručené takýmto spôsobom bude rovnocenné klasickej písomnosti.

Proces aktivácie úradnej e-schránky sa u právnickej osoby v súčasnosti uskutočňuje prvým prihlásením konkrétnej  osoby /konateľ, štatutár/ oprávnenej na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou. Od 1. januára 2017 budú schránky firiem aktivované na doručovanie automaticky aj bez prihlásenia a pošta od štátnych inštitúcií bude doručovaná do týchto schránok. Povinnosť elektronickej komunikácie sa nevzťahuje na živnostníkov, podnikateľov – fyzické osoby alebo bežných občanov.