Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 25.09.2015

Jednotný digitálny trh - príležitosti pre Slovensko


28. septembra 2015 sa v hoteli Bôrik v Bratislave uskutoční odborná konferencia pod názvom Jednotný digitálny trh - príležitosti pre Slovensko.
Organizátormi konferencie sú Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Úrad vlády SR – RO OPIS.
Záštitu nad týmto podujatím prevzal podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Ako hlavných rečníkov dvoch panelov privítame významných hostí: ministra hospodárstva SR Vazila Hudáka a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera.
„Európa potrebuje vybudovať jednotný digitálny trh, aby ľudia a podniky mohli naplno využívať  príležitosti, ktoré nám ponúkajú internet a digitálne technológie. Slovensko má v tejto oblasti obrovský potenciál, o ktorom chceme diskutovať na našej konferencii. Chceme sa pozrieť na silné stránky Slovenska, ale aj na tie, v ktorých Slovensko potrebuje pridať. Verím, že na výrazný posun v tejto oblasti Slovensko využije aj značné zdroje, ktoré nám poskytuje Európska únia.” uviedol Dušan
Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
Konferencia sa tematicky zameria na otázky týkajúce sa širokopásmového internetu, inkluzívnej esociety, elektronickej verejnej správy, digitálnych zručností, startupov, inovácií a prístupu k financovaniu. V rámci odborných panelov vystúpia so svojimi príspevkami vysokí politickí predstavitelia, viacerí špičkoví odborníci, lídri najväčších telekomunikačných firiem, odborníci na komunikačné siete, obsah a technológie z Európskej komisie. Diskutovať budú aj zástupcovia slovenských ministerstiev, záujmových organizácií a súkromného sektora z oblasti telekomunikácií.
Priestor pre médiá bude o 10.00 - pán Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európske komisie na Slovensku a pán Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity budú pripravení odpovedať na Vaše otázky.