Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 21.05.2014

Jarná konferencia ITAPA 2014: Informatizácia Slovenska stojí na križovatke, prejsť ňou musí bez chýb minulosti


Informatizácia spoločnosti a eGovernment Slovenska stojí na križovatke. Programové obdobie 2014 – 2020 stanovuje pre informatizáciu členských štátov EÚ nové parametre, čo by mohlo pre Slovensko znamenať šancu na “reštart”. Aj preto sa na Jarnej konferencii ITAPA hovorilo o zmenách, ktoré sú nevyhnutné, aby Slovensko v budúcnosti neprichádzalo o peniaze z Európskej únie, ako aj o nástrojoch, ktoré urýchlia a zjednodušia verejné obstarávanie projektov eGovernmentu.

Digitálny líder a štátny tajomník MF SR Peter Pellegrini oznámil, že Slovensko bude mať v rokoch 2014 - 2020 na informatizáciu spoločnosti k dispozícii 990 miliónov eur (z toho 841mil. z eurofondov). Avizoval, že sa v súčasnosti prijímajú opatrenia na elimináciu negatívnych precedensov z minulosti,  za strategické priority v novom programovom období označil  racionalizáciu prevádzky informačných systémov  pomocou eGov Cloudu, ktorý zabezpečí prevádzku štátnych IT systémov.

Podpredseda Európskej Komisie Maroš Šefčovič diskutérom na Jarnej ITAPA pripomenul, že jednotlivé štáty majú tendencie podporovať takzvané centrálne projekty slúžiace štátnej správe. “Naopak, sila Európy je v regiónoch, preto by komisia uvítala viac projektov na regionálnej úrovni, blízke občanom. Našim cieľom je, aby v roku 2015 využívalo elektronické služby občanom 50% obyvateľstva EÚ a 80% podnikateľských subjektov pôsobiacich na trhu únie.”

Na konferencii ITAPA riaditeľ RO OPIS Norbert Molnár spolu s generálnym riaditeľom NASESu Rastislavom Janotom a zástupcami Slovenskej národnej galérie predstavili tri nosné funkčné služby v rámci projektov elektronizácie, ktorými sú elektronické schránky,  digitálna galéria výtvarného umenia či nová aplikácia katastra, tzv. služba mapového klienta ZBGIS, ktorá zároveň získala Cenu za najlepší projekt OPIS za inovatívnosťe technického riešenia a Cenu verejnosti. Cenu na konferencii získala aj dátová schránka Ústredného portálu verejnej správy, správcom ktorého je Národná agentúra sieťových elektronických služieb. 

V rámci praktických ukážok kolegovia z ministerstva vnútra predviedli prácu s modulom v rámci projektu Národná evidencia vozidiel, Rastislav Janota predviedol fungovanie  elektronických schránok na portáli www.slovensko.sk. V rámci projektu Digitálna galéria je novinkou možnosť požiadať o zhotovenie reprodukcie vybraného zdigitalizovaného diela. Mária Bohumelová a Michal Čudrnák tiež informovali o novom dizajne portálu, kde záujemcovia nájdu  zdigitalizované diela vo vyššom kvalitnejšom rozlíšení.

Jarnú konferenciu ITAPA/OPIS 2014 ukončil posledný okrúhly stôl, na ktorom pozvaní hostia a odborníci diskutovali na tému: Nevyhnutné kroky k skutočnej integrácii.

OPIS

Úrad vlády SR
 
foto:A.Istvánová

Fotogaléria