Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 19.05.2015

Jarná ITAPA 2015 s prezentáciami ukončených projektov OPIS a konferenciou NASES


ITAPA
  Medzinárodný kongres ITAPA, zameraný na Informačné technológie a verejnú správu, sa uskutoční vo štvrtok 21. mája 2015 od 8.30 hod. v hoteli Bôrik v Bratislave pod záštitou predsedu Národnej rady SR a digitálneho lídra SR Petra Pellegriniho.
      Veľký priestor na prezentáciu dostanú projekty Operačného programu Informatizácia spoločnosti, ktorého Riadiaci orgán sídli na Úrade vlády SR, a ktoré sa v období roka 2015 v prevažnej väčšine ukončujú. Generálny riaditeľ sekcie operačných programov Úradu vlády SR Peter Kostolný predstaví finálnu fázu ich realizácie, aj možnosti, ako zlepšiť čerpanie eurofondov v rámci OPIS a úspešne ukončiť všetky rozbehnuté projekty: "Za náš operačný program v rámci programového obdobia 2007/2013 predstavuje kontrahovanie k 21. máju 2015 115 percent, čerpanie sa pohybuje na úrovni 70 percent z celkovej sumy 843 miliónov eur. Za prvé štyri mesiace roku 2015 sme vyčerpali takmer 3-násobok oproti rovnakému obdobiu v roku 2014. Máme pred sebou ešte veľa práce, ale som optimista - projekty OPIS smerujú do finále a čerpanie sa urýchľuje," hovorí Peter Kostolný.
      Významnou súčasťou jarnej ITAPY 2015 bude tiež Záverečná konferencia projektov Ústredného portálu verejnej správy, ktoré predstavia aj zhodnotia generálny riaditeľ NASESu Rastislav Janota spolu s Jurajom Šitinom, zástupcom generálneho riaditeľa NASESu. Ide o končiaci sa projekt v rámci OPIS, ktorý reálne odštartoval elektronickú komunikáciu inštitúcií s občanmi či podnikateľmi: "Ústredný portál verejnej správy a služby spoločných modulov ÚPVS vytvárajú efektívny elektronický kanál - www.slovensko.sk - pre komunikáciu verejnosti s verejnou správou. Už dnes je na ústrednom portáli dostupných 157 elektronických služieb poskytovaných prostredníctvom 10 dokončených integrácií projektov od 8 inštitúcií verejnej správy. V budúcnosti pribudnú napr. elektronické služby samospráv a vyšších územných celkov, čo bude predstavovať niekoľko stoviek nových elektronických služieb pre občanov a podnikateľov," vysvetľuje Rastislav Janota.
      Ústredný portál verejnej správy zriadil a spravuje od januára resp. februára minulého roka 5.450.000 elektronických schránok, z toho 4.745.000 schránok pre fyzické osoby (občanov), 695.000 schránok pre právnické osoby a 5850 schránok pre inštitúcie verejnej správy (vrátane agendových schránok).