Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 06.02.2015

Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok


Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby  zorganizovala dňa 4.2.2015 v priestoroch bratislavského Hotela Bôrik záverečnú konferenciu projektu „Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok“. Cieľom konferencie bolo predstaviť projekt IS PEP, službu E-kolok a ďalší rozvoj systému.

Hlavným cieľom projektu je zavedenie centrálneho systému pre platenie a evidenciu správnych a súdnych poplatkov, zvýšenie komfortu poplatníka pri platení, zvýšenie efektívnosti výberu.

IS PEPje súčasťou širšieho riešenia služby E-KOLOK. IS PEP je kľúčovou časťou celej služby E-KOLOK a slúži na administráciu systému, evidenciu všetkých poplatkov, evidenciu a párovanie prijatých úhrad a poskytnutých služieb a štatistické vyhodnocovanie. IS PEP spája evidenciu platieb vykonaných v priehradkovom vybavení na mieste správneho orgánu s platbami vykonanými za elektronicky poskytnuté služby prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy a je jediným a centrálnym miestom evidencie všetkých správnych a súdnych poplatkov platených za služby štátnych orgánov, súdu a prokuratúry.

Služba E-KOLOK– komplexný systém pre zabezpečenie platieb a evidencie správnych a súdnych poplatkov platených na úradoch štátnej správy alebo elektronicky prostredníctvom ÚPVS. Okrem IS PEP pozostáva tento systém z front-office modulu a platobného front end-u, teda koncových technických zariadení slúžiacich na platbu a zadanie informácií o platbe.
 
IS PEP plní predovšetkým evidenčnú (evidencia vygenerovaných kolkov a prijatých platieb), databázovú, komunikačnú, administračnú a BI/reportingovú funkcionalitu.

Prevádzka systému v číslach:
Doterajšia prevádzka nového platobného systému E-KOLOK potvrdzuje, že o službu je rastúci záujem. Občania si postupne na nový systém zvykajú, o čom svedčí aj medzimesačný nárast úhrad správnych poplatkov prostredníctvom nového platobného systému E-KOLOK.

V júli 2014 uhradili občania prostredníctvom nového systému takmer 20 tisíc poplatkov v sume viac ako 650 000 EUR, v auguste to už bolo 38 tisíc úhrad v sume viac ako 1,3 mil. EUR. V septembri bolo realizovaných takmer 77 tisíc úhrad v sume viac ako 2,5 mil. EUR, v októbri takmer 91 500 úhrad vo výške viac ako 4,3 mil. EUR. K 30.11. 2014 občania zrealizovali viac ako 113 200 úhrad v sume viac ako 5 mil. EUR.