Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 06.09.2012

Informácia o zverejnených písomných vyzvaniach pre národné projekty OPIS PO1


Ministerstvo financií SR zverejnilo nasledovné písomné vyzvania pre národné projekty OPIS PO1: