Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 13.06.2012

Informácia o vydaní oznámenia o zmene vo formálnych náležitostiach výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na realizáciu dopytovo - orientovaných projektov


Dňa 8. júna 2012 bolo vydané oznámenie o zmene vo formálnych náležitostiach výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom ,,Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií“, kód: OPIS-2012/2.1/06-DP. Zmena formálnych náležitostí sa týka:

  • zmeny indikatívnej výšky finančných prostriedkov určených na výzvu
  • zmeny dátumu uzavretia výzvy.

Celé znenie oznámenia o zmene formálnych náležitostí je TU.