Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 04.05.2015

Informácia o pripravovanom zverejnení písomných vyzvaní na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu národných projektov


  • „Digitálne pramene - Webharvesting a archivácia e-Born obsahu“, kód: OPIS-2015/2.1/12-NP, plánované zverejnenie na 4. máj 2015 a
  • „Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty Národného osvetového centra“, kód: OPIS-2015/2.1/13-NP, plánované zverejnenie na 4. máj 2015
 
v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, opatrenie 2.1: Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany, na tejto internetovej adrese