Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 30.11.2011

Informácia o Národnej konferencii OPIS 25. - 26.10.2011


V dňoch 25.10. - 26.10.2011 sa v kongresových priestoroch hotela Crowne Plaza v Bratislave uskutočnila Národná konferencia Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), ktorú organizoval Riadiaci orgán (RO) OPIS na Úrade vlády SR v spolupráci so sprostredkovateľskými orgánmi (SORO) OPIS na Ministerstve financií SR a Ministerstve kultúry SR.

Na úvod Národnej konferencie OPIS vystúpil s príspevkom o strategickom smerovaní informatizácie verejne správy v rámci podpory z OPIS Michal Ivantyšyn z Úradu vlády SR, z Riadiaceho orgánu OPIS, nasledoval Miloš Molnár MF SR, SORO OPIS s informáciou k aktuálnemu stavu implementácie projektov prioritnej osi 1 OPIS a k novým pripravovaným výzvam na predkladanie projektov. Nasledovali prezentácie projektov dvoch najdôležitejších prijímateľov  prioritnej osi 1 OPIS z hľadiska dopadu na fungovanie verejnej správy a z hľadiska dôležitosti služieb pre občanov - Ministerstva vnútra SR a Ministerstva zdravotníctva SR. Viaceré projekty Ministerstva vnútra SR predstavujú základné stavebné kamene eGovernmentu - informatizácie verejnej správy. Ide predovšetkým o projekt Registra fyzických osôb, elektronickej identifikačnej karty alebo elektronických technických preukazov pre vozidlá.  Tieto projekty vytvoria predpoklady pre to, aby občan nemusel zadávať svoje údaje opakovane pre rôzne úrady a agendy a tiež aby, s rôznymi tlačivami a potvrdeniami fyzicky "neobiehal úrady", ale aby všetky potrebné dáta a potvrdenia obiehali elektronicky  namiesto občana.

V rámci projektu eHealth je plánované vybudovanie národného zdravotného portálu a vytvorenie  systému elektronickej zdravotnej karty občana a elektronického predpisovania liekov, ktoré umožnia zásadné zefektívnenie a skvalitnenie systému poskytovania zdravotnej starostlivosti. V oblasti elektronizácie služieb zdravotníctva bude tiež umožnené, aby sa občania mohli objednať k lekárovi na ošetrenie prostredníctvom internetu.

V rámci ďalšieho priebehu konferencie odzneli  ešte nasledovné zaujímavé témy: elektronické verejné obstarávanie, elektronické služby katastra nehnuteľností, elektronické colné konanie a elektronizácia agend sociálnych dávok a poistenia, ktoré po úspešnom naplnení cieľov týchto projektov budú mať veľký prínos pre občanov, ale aj podnikateľské subjekty pri vybavovaní agendy. Počas druhého dňa národnej konferencie OPIS odzneli zaujímavé prezentácie viacerých prijímateľov prostriedkov z prioritnej osi 2 OPIS, ktorá je zameraná na financovanie projektov digitalizácie obsahu pamäťových a fondových inštitúcií - Digitálna galéria, Digitálne múzeum a Digitálna audiovízia. Tieto projekty umožnia prístup k zdigitalizovanému obsahu slovenských múzeí, galérií ale tiež k zdigitalizovaným filmom a knihám prostredníctvom internetu kdekoľvek na svete za účelom výskumu, vzdelávania alebo zábavy.

Cieľ konferencie, ktorým bolo informovanie verejnosti o aktuálnom stave implementácie a plánoch OPIS bol prostredníctvom širokej ponuky prezentácií k projektom OPIS úspešne naplnený.