Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 15.11.2013

Informácia o možnosti využívania rozšírenej integračnej podory NASES


 Upozorňujeme na skutočnosť o možnosti využívnia rozšírenej integračnej podpory zo strany Národnej agentúry pre sieťové a elektornické služby a jej dodávateľa GlobalTel,a.s. počas 3 mesiacov (1.november 2013 - 1. február 2014) pre všetky integrujúce sa inštitúcie na ÚPVS.

V tomto období je pripravený integračný tím, ktorý pomôže pri integrácii Vašich systémov na ÚPVS. Východiskové dokumenty pre integračné aktivity (integračné manuály ÚPVS modulov, integračné scenáre) sú dostupné na Partner Framework Portáli a Metodika integrácie ISVS je dostupná na www.informatizacia.sk (http://informatizacia.sk/metodika-integracie-is-vs/16063s).

Zároveň si dovoľujeme oznámiť, že po ukončení tejto fázy, z dôvodu finalizácie projektov v zmysle projektových harmonogramov, bude možnosť využitia rozšírenej podpory pre Vašu integráciu obmedzená.

V prípade, ak ste s integráciou ešte nezačali, kontaktuje nás na e-mailolvých adresách marcela.malatinska@nases.gov.sk; pgk@mfsr.sk alebo na telefónnom čísle +421 (0) 2 327 80 721.